COM(2015)341 - Kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - EU monitor

EU monitor
Maandag 29 mei 2017
kalender

1.

Stand van zaken

Op 6 juli 2016 heeft het Europees Parlement in eerste lezing een besluit genomen over het voorstel.

2.

Kerngegevens

officiŽle titel

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn†2010/30/EU

officiŽle Engelstalige titel

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
 
COM-nummer†i COM(2015)341 NLEN
Extra com nummers COM(2015)341;SWD(2015)139;SWD(2015)140
interinstitutioneel nummer†i 2015/0149(COD)
EURlex-code†i 52015PC0341
Rechtsinstrument Verordening

3.

Oorspronkelijk voorstel

Op 25†februari 2015 heeft de Commissie in haar kaderstrategie voor een schokbestendige energie-unie met een toekomstgericht beleid inzake klimaatverandering een herziening van de richtlijn energie-etikettering aangekondigd teneinde het potentieel van energie-efficiŽntie beter te benutten als bijdrage aan de matiging van de energievraag en de daaruit voortvloeiende vermindering van de energieafhankelijkheid van de Europese Unie.

Energie-etikettering is gunstig voor het milieu, aangezien klanten, ongeacht waar zij zich in de Unie bevinden, hierdoor accurate, relevante en vergelijkbare informatie kunnen verkrijgen over de energie-efficiŽntie en het energieverbruik van energiegerelateerde producten, zodat zij weloverwogen, kosteneffectieve en milieuvriendelijke aankoopbeslissingen kunnen nemen die het milieu ten goede komen en geld besparen.

1.2.Samenhang met bestaande bepalingen van het beleidsterrein

De Europese Raad heeft in oktober 2014 voor 2030 een indicatieve verbetering van de energie-efficiŽntie op EU-niveau van ten minste 27†% vastgelegd en deze doelstelling zal tegen 2020 met het oog op het EU-streefcijfer van 30†% worden geŽvalueerd. Daarnaast heeft de Europese Raad een streefcijfer van 40†% minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 vastgelegd.

Met dit voorstel wordt gevolg gegeven aan de kaderstrategie voor de energie-unie. Het dient ter vervanging van Richtlijn†2010/30/EU betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten. Dit voorstel wordt gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de richtlijn 1 . Productspecifieke regelgeving die op grond van de richtlijn is vastgesteld, blijft van kracht, maar wordt eveneens geŽvalueerd.

Door het bestaande acquis betreffende energie-etikettering bij te werken en doeltreffender te maken, draagt dit initiatief bij aan het energie- en klimaatbeleid.

1.3.Samenhang met andere beleidsgebieden van de Unie

(...)

lees meer

4.

Europese rechtsgrond

Deze Verordening†i is gebaseerd op tfeu artikel 294 en tfeu artikel 194 lid 2.

5.

Procedure

besluitvormingsprocedure Gewone wetgevingsprocedure (COD)
Stemwijze Raad Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid van stemmen
Datum online publicatie 15-07-2015

6.

Behandeling Nederlands parlement

7.

Verwante dossiers

Aan dit dossier zijn de volgende trefwoorden toegekend: Europese norm, consumentenvoorlichting, energie-efficiŽntie, energiebesparing, energieverbruik, etiketteren, huishoudelijk apparaat, invloed op het milieu, milieubescherming.

8.

Betrokkenen

rapporteur Europees Parlement

schaduwrapporteurs Europees Parlement

rapporteurs medeadviserende commissies Europees Parlement

9.

Relevante raadplegingen

10.

Documenten

(70 stuks, sortering omgekeerd chronologisch)   sortering omkeren

21 april 2017, NOTICE OF MEETING AND PROVISIONAL AGENDA - CM 2525/17
Jurists/Linguists Group
30 maart 2017, NOTE - 7568/17
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - Bespreking van de definitieve compromistekst met het oog op een akkoord
van: General Secretariat of the Council
24 maart 2017, NOTE - 7631/17
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
16 maart 2017, DRAFT MINUTES - 6834/17 ADD 1
3521e zitting van de Raad van de Europese Unie (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), gehouden te Brussel op 27 februari 2017
6 maart 2017, NOTE - 6573/17 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU - Preparation for the next informal trilogue
van: General Secretariat of the Council
3 maart 2017, NOTE - 6573/17
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - Preparation for the next informal trilogue
van: General Secretariat of the Council
23 februari 2017, PROVISIONAL AGENDA - 6413/17
3521e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
16 februari 2017, NOTE - 5060/17
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
15 februari 2017, Briefing
Briefing - Framework for energy efficiency labelling
van: WILSON Alex Benjamin
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
13 februari 2017, NOTE - 5807/17
Any other business i) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (First reading) ii) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a ramework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (First reading) = Information from the Presidency on the state of play
van: General Secretariat of the Council
9 februari 2017, DRAFT MINUTES - 15100/16 ADD 1 REV 2
3505e zitting van de Raad van de Europese Unie (Vervoer, Telecommunicatie en Energie), gehouden te Brussel op 1, 2 en 5 december 2016
20 december 2016, DRAFT MINUTES - 15100/16 ADD 1
3505th meeting of the Council of the European Union (Transport, Telecommunications and Energy), held in Brussels on 1, 2 and 5 December 2016
12 december 2016, NOTE - 15295/16 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
8 december 2016, NOTE - 15295/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
29 november 2016, PROVISIONAL AGENDA - 14760/16
3505e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
23 november 2016, NOTE - 14582/16
Any other business i) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU (First reading) Interinstitutional file: 2015/0149 (COD) ii) Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing an information exchange mechanism with regard to intergovernmental agreements and non-binding instruments between Member States and third countries in the field of energy and repealing Decision No 994/2012/EU (First reading) Interinstitutional file: 2016/0031 (COD) - Information from the Presidency on the state of play
van: General Secretariat of the Council
16 november 2016, NOTE - 14128/16
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - Examination of new compromise proposals
van: General Secretariat of the Council
4 oktober 2016, NOTE - 12105/16 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
29 september 2016, NOTE - 12105/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
16 september 2016, Briefing
Briefing - Framework for energy efficiency labelling
van: WILSON Alex Benjamin
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
16 september 2016, NOTE - 11960/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
16 september 2016, NOTE - 12118/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
9 september 2016, NOTE - 11988/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
9 september 2016, NOTE - 11989/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
8 september 2016, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 13 June 2016 to Tuesday, 14 June 2016
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
7 september 2016, NOTE - 11803/16 COR 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU - Preparation for the second informal trilogue
van: Presidency
6 september 2016, NOTE - 11803/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU
van: Presidency
30 augustus 2016, NOTE - 11000/1/16 REV 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU
van: General Secretariat of the Council
27 juli 2016, INFORMATION NOTE - 10873/16
Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - Outcome of the European Parliament's proceedings (Strasbourg, 4 to 7 July 2016)
van: General Secretariat of the Council
6 juli 2016, Definitieve notulen - Zittingsdocumenten
Definitieve notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Definitieve uitgave - 06/07/2016
6 juli 2016, NOTE - 11000/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 201/30/EU
van: General Secretariat of the Council
4 juli 2016, Amendementen op A-documenten (Verslagen) 1-84
Amendementen op A-documenten (Verslagen) - Energie-efficiŽntie-etikettering
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
van: Reul Herbert; Fox Ashley; Tamburrano Dario
fracties: EVP†i; ECR†i
4 juli 2016, Definitieve notulen - Zittingsdocumenten
Definitieve notulen - Zittingsdocumenten - Notulen - Definitieve uitgave - 04/07/2016
30 juni 2016, COVER NOTE - 10714/16
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
28 juni 2016, NOTE - 10707/16
Provisional agendas for Council meetings, during the second semester of 2016 (the Slovak Presidency)
van: General Secretariat of the Council
24 juni 2016, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ENVI from Wednesday, 17 February 2016 to Thursday, 18 February 2016
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
21 juni 2016, Verslag - A8-0213/2016
Verslag - VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
rapporteur: Tamburrano Dario
28 april 2016, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE of Thursday, 7 April 2016
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
28 april 2016, Adviezen
Adviezen - ADVIES over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
rapporteur: Patriciello Aldo
14 maart 2016, Briefing
Briefing - Framework for energy efficiency labelling
van: WILSON Alex Benjamin
commissies/fracties: Dg Eprs / Members' Research Service
9 maart 2016, Ontwerpverslag
Ontwerpverslag - ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
rapporteur: Tamburrano Dario
8 maart 2016, Amendementen op ontwerpverslag
Amendementen op ontwerpverslag - Ontwerpverslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
8 maart 2016, Amendementen op ontwerpverslag
Amendementen op ontwerpverslag - Ontwerpverslag Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
1 maart 2016, Amendementen op ontwerpadvies
Amendementen op ontwerpadvies - Ontwerpadvies Het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
29 januari 2016, Ontwerpadvies
Ontwerpadvies - ONTWERPADVIES inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
rapporteur: Patriciello Aldo
22 december 2015, NOTE - 15548/15
Provisional agendas for Council meetings, during the first semester of 2016 (the Netherlands Presidency)
van: General Secretariat of the Council
16 december 2015, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 30 November 2015 to Tuesday, 1 December 2015
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
15 december 2015, DRAFT MINUTES - 14759/15 ADD 1
3429th meeting of the Council of the European Union (TRANSPORT, TELECOMMUNICATIONS AND ENERGY), held in Brussels on 26 November 2015
30 november 2015, COVER NOTE - 14770/15
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU [doc. ST 11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054 - COM (2015) 341 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: Romanian Parliament
27 november 2015, OUTCOME OF PROCEEDINGS - 14699/15
Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - algemene oriŽntatie
van: General Secretariat of the Council
23 november 2015, PROVISIONAL AGENDA - 14109/15
3429e zitting van de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE (Vervoer, Telecommunicatie en Energie)
19 november 2015, Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies
Definitieve notulen - Documenten van de parlementaire commissies - Meeting of ITRE from Monday, 12 October 2015 to Tuesday, 13 October 2015"> <span class="nl">(language version)</span>
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
13 november 2015, NOTE - 13917/15
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU - algemene oriŽntatie
van: General Secretariat of the Council
9 november 2015, NOTE - 13557/15 COR 1
Preparation of the Council meeting (Transport, Telecommmunications and Energy) on 26 November 2015 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU - General approach
van: General Secretariat of the Council
29 oktober 2015, COVER NOTE - 13559/15
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU [doc. ST 11012/15 ENER 284 ENV 493 CONSOM 131 CODEC 1054 - COM (2015) 341 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
van: Italian Senat
28 oktober 2015, NOTE - 11376/3/15 REV 3
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
14 oktober 2015, NOTE - 11376/2/15 REV 2
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
5 oktober 2015, NOTE - 11376/1/15 REV 1
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
22 september 2015, NOTE - 11376/15
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: General Secretariat of the Council
7 september 2015, Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten
Voorlopige notulen - Zittingsdocumenten - NOTULEN van de vergadering van 07/09/2015
20 juli 2015, SEC-documenten - SWD(2015)140
SEC-documenten - WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn†2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
20 juli 2015, SEC-documenten - SWD(2015)139
SEC-documenten - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
16 juli 2015, COM - documenten - COM(2015)341
COM - documenten - Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn†2010/30/EU
EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie
16 juli 2015, PROPOSAL - 11012/15 - COM(2015)341
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
16 juli 2015, COVER NOTE - 11012/15 ADD 3 - SWD(2015)140
WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE SAMENVATTING VAN DE EFFECTBEOORDELING bij Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
16 juli 2015, COVER NOTE - 11012/15 ADD 2 - SWD(2015)139
COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
16 juli 2015, PROPOSAL - 11012/15 ADD 1 - COM(2015)341
BIJLAGEN bij Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU
van: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director
15 juli 2015, Samenvatting van de effectbeoordeling - SWD(2015)140
Samenvatting van de effectbeoordeling - EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
15 juli 2015, - SWD(2015)139
IMPACT ASSESSMENT accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU
15 juli 2015, - COM(2015)341
Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor energie-efficiŽntie-etikettering en tot intrekking van Richtlijn 2010/30/EU

11.

Bronnen en disclaimer

Zie voor uitgebreidere informatie eventueel ook de volgende voor dit dossier gebruikte bronnen:

Dit dossier wordt iedere nacht automatisch samengesteld op basis van bovenstaande dossiers. Hierbij is aan de technische programmering veel zorg besteed. Een garantie op de juistheid van de gebruikte bronnen en het samengestelde resultaat kan echter niet worden gegeven.