Europol: beter uitgerust om misdaad en terrorisme te bestrijden

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP) i, gepubliceerd op woensdag 8 juni 2022.

Het Parlement steunt meer bevoegdheden voor Europol om terrorisme en misdaad te bestrijden, nu Europol voor nieuwe uitdagingen staat als gevolg van de pandemie en de digitale transformatie.

Meer bevoegdheden voor Europol

Met als taak om de samenwerking van de rechtshandhaving tussen de EU-lidstaten te ondersteunen en te versterken, is Europol onder meer bevoegd om terrorisme, drugshandel, het witwassen van geld, mensenhandel, seksueel misbruik en seksuele uitbuiting aan te pakken.

Als gevolg van onder andere nieuwe technologieën, globalisering, interconnectie, de digitale transformatie en meer recent de pandemie, is er een merkbare toename van cybercriminaliteit. Deze veranderingen hebben gezorgd voor aanzienlijke uitdagingen voor de rechtshandhaving in de EU, waardoor grote datasets moeten worden verwerkt en encryptie moet worden gebruikt om criminaliteit te bestrijden.

Het Parlement heeft in het verleden al opgeroepen tot versterking van de EU-agentschappen, waaronder Europol, om de uitdagingen van internet- en financiële criminaliteit tegen te gaan. Tijdens de plenaire zittingen van 2-5 mei en 6-9 juni steunden de EP-leden voorstellen om Europol meer bevoegdheden te geven om misdaad en terrorisme te bestrijden. Zo zou Europol beter informatie kunnen uitwisselen door meer samen te werken met private partijen, grote en complexe datasets beter te verwerken en de rol van het agentschap op het gebied van onderzoek en innovatie voor rechtshandhaving te versterken.

Bij het verwerken van terroristische inhoud of seksueel misbruik van kinderen zal Europol gegevens kunnen ontvangen van particuliere bedrijven, bijvoorbeeld van communicatieverleners. Momenteel kan Europol alleen indirect gegevens van particuliere partijen ontvangen. Om de uitdaging van "big data" aan te pakken, voorziet de hervorming bovendien duidelijke regels en een wettelijke basis voor de verwerking van grote en complexe datasets.

Dankzij onderzoek en innovatie zou Europol ook nieuwe technologieën kunnen identificeren die gebruikt kunnen worden door rechtshandhavingsinstanties, en ze uit te rusten met moderne IT-instrumenten, zoals kunstmatige intelligentie of algoritmische besluitvorming.

De nieuwe regels zullen ook een betere samenwerking met niet-EU-landen mogelijk maken, zoals het ontvangen van persoonsgegevens uit derde landen, aangezien zware criminaliteit en terrorisme vaak banden hebben buiten de EU.

Daarnaast zal Europol de lidstaten kunnen voorstellen om signaleringen van niet-EU-landen over verdachten en criminelen, met name buitenlandse strijders, toe te voegen aan het Schengeninformatiesysteem (SIS). Europol en de EU-landen zouden ook meer informatie kunnen delen met officieren aan de frontlinie over de bewegingen van terroristen die geen EU-burgers zijn.

Voorzorgsmaatregelen voor informatie-uitwisseling

In het kader van de hervorming van het mandaat van Europol heeft het Parlement gevraagd naar voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de grondrechten en de gegevens van gebruikers via een versterkt kader voor gegevensbescherming.

Dankzij de Gezamenlijke Parlementaire Controlegroep komt er meer parlementair toezicht en verantwoordingsplicht. Europol zal een Grondrechtenfunctionaris benoemen en de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming (EDPS) - de gegevensbeschermingsautoriteit voor EU-instellingen - zal toezicht houden op de gegevensverwerking door Europol. Europol zal ook nauwer samenwerken met het Europees Openbaar Ministerie (EPPO).

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20220602STO32046