Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik

foto Drs. C.C.M. (Kees) Vendrik
bron: Website GroenLinks
Met dank overgenomen van Parlement.com.

Kees Vendrik (1963) was in de periode 1998-2010 was hij Tweede Kamerlid, in 2011-2017 lid van de Algemene Rekenkamer en in de jaren 2019-2022 lid van de GroenLinks-Eerste Kamerfractie. Als Tweede Kamerlid was hij woordvoerder op het gebied van milieu, zorg, hoger onderwijs en energiebeleid en ook geruime tijd financieel-economisch woordvoerder. Voor hij Tweede Kamerlid werd, was de heer Vendrik medewerker van de Kamerfracties van PSP i en GroenLinks en chef-programmering bij politiek-cultureel centrum 'De Balie'. Van april 2017 tot juli 2022 was hij hoofdeconoom bij de Triodos Bank. Als Eerste Kamerlid hield hij zich bezig met financieel-economische onderwerpen. Sinds 3 november 2022 is de heer Vendrik voorzitter van het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie klimaatbeleid.

GroenLinks
in de periode 1998-2022: lid Tweede Kamer, lid Eerste Kamer, lid Algemene Rekenkamer

1.

Voornamen (roepnaam)

Cornelis Constant Maria (Kees)

2.

Personalia

geboorteplaats en -datum
Nijmegen, 30 januari 1963

3.

Partij/stroming

partij(en)
 • PSP (Pacifistisch-Socialistische Partij), van 1 september 1981 tot 1 september 1989
 • GroenLinks, vanaf 1 september 1989

4.

Hoofdfuncties/beroepen (4/9)

 • lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 19 mei 1998 tot 17 juni 2010
 • hoofdeconoom Triodos Bank, van 1 april 2017 tot juli 2022
 • lid Eerste Kamer der Staten-Generaal, van 11 juni 2019 tot 27 september 2022
 • voorzitter platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie klimaatbeleid, vanaf 3 november 2022

U ziet een selectie van de loopbaan. In de uitgebreide versie is de gehele loopbaan in te zien.

5.

Partijpolitieke functies

In de uitgebreide versie is een overzicht van partijpolitieke functies opgenomen.

6.

Nevenfuncties

huidige (2/7)
 • lid SFL (Sustainable Finance Lab), vanaf 1 oktober 2019
 • lid Staatscommissie rechtsstaat (Staatscommissie-Kummeling), vanaf 3 februari 2023

vorige (2/12)
 • voorzitter sectortafel Elektriciteit, Klimaatberaad, vanaf februari 2018
 • voorzitter Raad van Toezicht Stichting WakaWaka, van 1 oktober 2019 tot 1 april 2021

U ziet een selectie van de nevenfuncties. In de uitgebreide versie is een overzicht van nevenfuncties in te zien.


afgeleide functies, presidia etc.
lid Stuurgroep Parlementaire Zelfreflectie (Tweede Kamer der Staten-Generaal), van december 2007 tot 12 mei 2009

7.

Opleiding

In de uitgebreide versie is een overzicht van de opleiding(en) opgenomen.

8.

Activiteiten

als parlementariër (2/5)
 • Nam in 2008 de verdediging over van een eerder dat jaar door Wijnand Duyvendak ingediend initiatiefwetsvoorstel over het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte energiecentrales (31.362)
 • Zette zich in het bijzonder in voor de positie van mensen met een chronische ziekte of handicap

In de uitgebreide versie is een overzicht van opvallend stemgedrag opgenomen.

9.

Familie/gezin

In de uitgebreide versie zijn, indien bekend, de familierelaties opgenomen.

10.

Uitgebreide versie

In het digitale biografisch archief van PDC, partner van het Montesquieu Instituut, is een uitgebreide versie van deze pagina aanwezig met bijvoorbeeld partijpolitieke functies, maatschappelijke nevenfuncties, opleiding en wetenswaardigheden. Laat het ons weten als u daar belangstelling voor heeft.

Op bovenstaande tekst en gegevens zijn auteursrechten van PDC van toepassing; overname, in welke vorm dan ook, is zonder expliciete goedkeuring niet toegestaan. Ook de afbeeldingen zijn niet rechtenvrij.

De biografieën betreffen vooral de periode waarin iemand politiek en bestuurlijk actief is of was. PDC ontvangt graag gemotiveerde aanvullingen of correcties.