Kamer maant kabinet tot meer steun aan Klimaatbeleid ontwikkelingslanden

Met dank overgenomen van GroenLinks (GL) i, gepubliceerd op donderdag 5 maart 2009.

Dankzij een motie van Kees Vendrik i heeft de Tweede Kamer het kabinet gedwongen meer geld bij elkaar te verzamelen voor klimaatbeleid in ontwikkelingslanden. Juist deze landen worden het hardst getroffen door de klimaatverandering, terwijl ze zelf nauwelijks aan de oorzaak hebben bijgedragen. De vervuiler moet betalen, vindt GroenLinks i en dus ook de Europese Unie i.

De onderhandelingen over de financiële steun schieten maar niet op. Terwijl de tijd dringt, want een ruimhartige financiële toezegging van het Westen richting ontwikkelingslanden is broodnodig om dit jaar een zeer ambitieus mondiaal klimaatakkoord in Kopenhagen te sluiten.

Begin komende week vergaderen de minister van Financiën van de Europese lidstaten i over de financiering hiervan. Een Kamermeerderheid van GroenLinks, PvdA i, SP i, D66 i, PvdD i en ChristenUnie, i wil dat Nederland zich actiever opstelt en druk uit oefent op de andere lidstaten om snel tot een financieel bod te komen. En daarbij nieuwe vormen van financiering te omarmen.