Directoraat-generaal Concurrentie (COMP)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de uitvoering van de concurrentieregels uit de Europese Verdragen om te verzekeren dat de concurrentie in de EU markt niet verstoord wordt. Zo wordt bijgedragen aan de welvaart van de consumenten en de concurrentiekracht van de economie van de Europese Unie.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk i

Aandachtsgebieden zijn onder meer:

  • Verbeteren van de positie van consumenten en efficient functionerende markten door eerlijke mededinging te bevorderen
  • Bijdragen aan slimme, duurzame en inclusieve groei door acties te richten op de topprioriteiten van de Europa 2020-strategie i
  • de mededingingscultuur in de EU bevorderen door bij te dragen aan competitiebevorderende wetgeving en samenwerking tussen mededingingsautoriteiten wereldwijd
  • Zorgen voor de hoogste standaarden in de handhaving van mededingingsregels

door

  • controleren op, en tegengaan van, staatssteun
  • bestrijding van kartelvorming
  • beoordeling van fusies
  • liberalisering van markten en staatsinmenging
  • bestrijding van concurrentievervalsing door staatssteun aan bedrijven
  • bevorderen van internationale samenwerking
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 278 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
15.06.2023  Competition policy - annual report 2023.
ini(2023)2077
 
04.04.2023  Verslag over het mededingingsbeleid 2022.
Verslag com(2023)184
 
14.07.2022  Verslag over het mededingingsbeleid 2021.
Verslag com(2022)337
 
07.10.2021  Competition policy - annual report 2021.
ini(2021)2185
 
28.05.2021  Evaluatieverslag van de Commissie over de werking van de groepsvrijstellingsverordening motorvoertuigen (EU) nr. 461/2010.
Verslag com(2021)264
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 21 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
06.07.2022  Toepassing van enkele artikelen van het Verdrag betreffende de werking van de EU op bepaalde steunmaatregelen in de sectoren spoorvervoer, binnenvaart en multimodaal ...
Verordening com(2022)327
 
05.05.2021  Buitenlandse subsidies die de interne markt verstoren.
Verordening com(2021)223
 
06.06.2018  Wijziging van Verordening 2015/1588 over de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de EU op bepaalde horizontale ...
Verordening com(2018)398
 
22.03.2017  Toekenning van bevoegdheden aan de mededingingsautoriteiten van de lidstaten voor een doeltreffendere handhaving en ter waarborging van de goede werking van de interne ...
Richtlijn com(2017)142
 
24.07.2013  Betaaldiensten in de interne markt.
Richtlijn com(2013)547
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
11.01.2008  Overeenkomst tussen de regering van Korea en de EG betreffende samenwerking ter bestrijding van concurrentieverstorende activiteiten.
Besluit sec(2007)1731
 
21.01.2004  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1177/2002 betreffende een tijdelijk defensief mechanisme voor de scheepsbouw.
Verordening com(2004)26
 
07.11.2001  Standpunt EG in de Associatieraad EG-Turkije, inzake een besluit van de Associatieraad EG-Turkije houdende goedkeuring van de uitvoeringsbepalingen voor de toepassing ...
Besluit com(2001)632
 
19.03.1997  Steunverlening aan bepaalde scheepswerven die worden geherstructureerd.
Verordening com(1997)132
 
12.09.1996  Wijziging van Verordening 4064/89 betreffende de controle op concentraties van ondernemingen-artikelen 87 en 235.
Verordening com(1996)313