Directoraat-generaal Economische en financiŽle zaken (ECFIN) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 23 januari 2020
kalender

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal†i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie†i (EMU). Dit kan worden bereikt door coŲrdinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Economie†i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen†i.

Instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiŽn in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu

1.

Organisaties die hieronder vallen

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 874 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
14.01.2020  Sustainable Europe Investment Plan European Green Deal Investment Plan.
Mededeling com(2020)21
 
17.12.2019  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2019)652
 
17.12.2019  Waarschuwingsmechanisme≠verslag 2020 (opgesteld overeenkomstig Verordening (EU) No 1176/2011 betreffende de preventie en de correctie van macro-economische ...
Verslag com(2019)651
 
20.11.2019  Aan de Raad op grond van artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor verscherpt toezicht van 26 september 2019 in Hongarije.
Verslag com(2019)920
 
20.11.2019  VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende artikel -11, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1466/97 over de missie voor versterkt toezicht in RoemeniŽ van 25 september ...
Verslag com(2019)910
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 169 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
06.09.2019  Toekenning van verdere macrofinanciŽle bijstand aan JordaniŽ.
Besluit com(2019)411
 
09.03.2018  Toekenning van verdere macrofinanciŽle bijstand aan OekraÔne.
Besluit com(2018)127
 
29.09.2017  Toekenning van verdere macrofinanciŽle bijstand aan GeorgiŽ.
Besluit com(2017)559
 
20.09.2017  Wijziging van Verordening (EU) nr. 1092/2010 betreffende macroprudentieel toezicht op het financiŽle stelsel en tot oprichting van een Europees Comitť voor ...
Verordening com(2017)538
 
20.09.2017  Wijziging van Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiŽle instrumenten en van Richtlijn 2009/138/EG over verzekering en herverzekering (Solvabiliteit II).
Richtlijn com(2017)537
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 201 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
22.11.2017  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2017)770
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380
 
22.05.2017  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in RoemeniŽ.
Aanbeveling com(2017)268
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2014/56/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in KroatiŽ.
Aanbeveling com(2017)529