Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN)

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie i (EMU). Dit kan worden bereikt door coördinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen i.

Instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiën in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu

1.

Organisaties die hieronder vallen

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 961 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
07.10.2021  The revision of the Financial Regulation in view of the entry into force of the 2021-2027 multiannual financial framework.
ini(2021)2162
 
07.10.2021  The EU Action plan for the social economy.
ini(2021)2179
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Cyprus.
Aanbeveling com(2021)513
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het convergentieprogramma 2021 van Kroatië.
Aanbeveling com(2021)511
 
02.06.2021  AANBEVELING VAN DE RAAD met een advies van de Raad over het stabiliteitsprogramma 2021 van Letland.
Aanbeveling com(2021)514
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 197 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1352 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Malta om het risico op werkloosheid in ...
Verordening com(2021)163
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1350 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Litouwen om het risico op werkloosheid in de ...
Verordening com(2021)164
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit 2020/1351 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Letland om het risico op werkloosheid in de ...
Verordening com(2021)165
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1346 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Griekenland om het risico op ...
Verordening com(2021)166
 
29.03.2021  Wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU) 2020/1344 tot toekenning van tijdelijke steun uit hoofde van Verordening (EU) 2020/672 aan Cyprus om het risico op werkloosheid in ...
Verordening com(2021)167
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 201 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
22.11.2017  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2017)770
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380
 
22.05.2017  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in Roemenië.
Aanbeveling com(2017)268
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2014/56/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Kroatië.
Aanbeveling com(2017)529