Directoraat-generaal Economische en financiŽle zaken (ECFIN) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 22 oktober 2019
kalender

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal†i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie†i (EMU). Dit kan worden bereikt door verdergaande coŲrdinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Economische en financiele zaken, belastingen en douane.†i

De instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiŽn in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu
 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 867 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
21.10.2019  Gedelegeerde handelingen van de EC betreffende EFSI, de Europese investeringsadvieshub en het Europese investerings≠projectenportaal en tot wijziging van enkele ...
com(2019)485
 
19.09.2019  Economic policies of the euro area 2019.
ini(2019)2110
 
06.09.2019  Toekenning van verdere macrofinanciŽle bijstand aan JordaniŽ.
Besluit com(2019)411
 
04.09.2019  Amending Regulation (EC) No 2012/2002 in order to provide financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a no-deal ...
Verordening com(2019)399
 
05.08.2019  Garantiefonds en het beheer ervan in 2018.
Verslag com(2019)363
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geÔmplementeerd

Er zijn 163 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geÔmplementeerd.
Datum Titel
09.03.2018  Toekenning van verdere macrofinanciŽle bijstand aan OekraÔne.
Besluit com(2018)127
 
29.09.2017  Toekenning van verdere macrofinanciŽle bijstand aan GeorgiŽ.
Besluit com(2017)559
 
13.01.2017  Toekenning van macrofinanciŽle bijstand aan MoldaviŽ.
Besluit com(2017)14
 
14.09.2016  Wijziging van Besluit nr. 466/2014/EU tot verlening van een EU-garantie voor verliezen van de Europese Investeringsbank op financiering van projecten buiten de Unie.
Besluit com(2016)583
 
14.09.2016  Wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 480/2009 tot instelling van een Garantiefonds.
Verordening com(2016)582
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 201 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
22.11.2017  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2017)770
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380
 
22.05.2017  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in RoemeniŽ.
Aanbeveling com(2017)268
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2014/56/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in KroatiŽ.
Aanbeveling com(2017)529