Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN) - EU monitor

EU monitor
Zaterdag 24 oktober 2020
kalender

Directoraat-generaal Economische en financiële zaken (ECFIN)

De belangrijkste taak van dit directoraat-generaal i is het verzekeren van het goed functioneren van de Economische en Monetaire Unie i (EMU). Dit kan worden bereikt door coördinatie van economisch beleid, het monitoren van economische ontwikkelingen, het doen van beleidsanalyse en het geven van beleidsadviezen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Economie i. In de Commissie-Von der Leyen valt het onder het projectteam van de Eurocommissaris voor een Economie die werkt voor de mensen i.

Instrumenten om de doelstelling te bereiken:

  • het aanbieden van richtlijnen voor economisch beleid
  • het beoordelen van de stabiliteits- en convergentieprogramma's van de lidstaten (waarin zij onder andere de ontwikkeling van hun eventuele begrotingstekorten aangeven)
  • de voorbereiding van convergentierapporten
  • het uitgeven van andere rapporten, zoals rapporten over de publieke financiën in de EMU, het EU Economisch Overzicht, en economische vooruitzichten van de Europese Commissie
  • economische analyse en evaluatie ten behoeve van beleidsterreinen van de Europese Unie, zoals de interne markt, landbouw en milieu

1.

Organisaties die hieronder vallen

 

2.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 917 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.10.2020  Wijziging van Beschikking 98/683/EG inzake wisselkoers­aangelegenheden met betrekking tot de CFA-frank en de Comoren-frank.
Aanbeveling com(2020)658
 
07.10.2020  Toekenning van tijdelijke steun aan Hongarije om het risico op werkloosheid in de noodtoestand als gevolg van de COVID‐19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)651
 
07.07.2020  Verlening van macrofinanciële bijstand aan derde landen in 2019.
Verslag com(2020)296
 
10.06.2020  CONVERGENTIEVERSLAG 2020 (opgesteld overeenkomstig artikel 140, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de EU).
Verslag com(2020)237
 
09.06.2020  Uitvoering en de resultaten van het Pericles 2020-programma voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij in 2019.
Verslag com(2020)230
 

3.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 188 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
25.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun op grond van Verordening 2020/672 aan Portugal om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van COVID-19 te beperken.
Verordening com(2020)473
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Roemenië om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)439
 
24.08.2020  Tijdelijke steun aan Tsjechië op grond van Verordening (EU) 2020/672 om het risico op werkloosheid te beperken in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak.
Verordening com(2020)448
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan Slowakije om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te ...
Verordening com(2020)462
 
24.08.2020  Toekenning van tijdelijke steun o.b.v. Verordening 2020/672 aan België om het risico op werkloosheid in een noodtoestand als gevolg van de COVID-19-uitbraak te beperken.
Verordening com(2020)471
 

4.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 201 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
22.11.2017  Intrekking van Besluit 2008/713/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in het Verenigd Koninkrijk.
Aanbeveling com(2017)801
 
22.11.2017  Economisch beleid van de eurozone.
Aanbeveling com(2017)770
 
12.07.2017  Intrekking van Beschikking 2009/415/EG betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Griekenland.
Besluit com(2017)380
 
22.05.2017  Correctie van de vastgestelde significante afwijking van het aanpassingstraject in de richting van de middellangetermijndoelstelling voor de begroting in Roemenië.
Aanbeveling com(2017)268
 
22.05.2017  Intrekking van Besluit 2014/56/EU betreffende het bestaan van een buitensporig tekort in Kroatië.
Aanbeveling com(2017)529