Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd i.

De voornaamste taken zijn:

  • beleid ontwikkelen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
  • ondersteunen van onderzoek en innovatie via de Europese kaderprogramma's
  • verbeteren van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie
  • coördineren van nationale en regionale onderzoek- en innovatieprogramma's
  • bevorderen van meer begrip voor de rol van wetenschap in de moderne maatschappij en het stimuleren van een openbaar debat op Europees niveau over aan onderzoek verwante kwesties
  • onderhouden van relatie met EIT i

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 431 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.09.2023  Standpunt EU in het gezamenlijk comité dat is opgericht bij de Overeenkomst met de regering van de Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan ...
Besluit com(2023)513
 
14.08.2023  Derde verslag over de toepassing van Verordening 723/2009 betreffende een gemeenschappelijk rechtskader voor een Consortium voor een Europese onderzoeksinfrastructuur ...
Verslag com(2023)488
 
19.07.2023  EU-missies twee jaar later: evaluatie van de voortgang en aangewezen koers.
Mededeling com(2023)457
 
13.07.2023  Europees kader voor het aantrekken en behouden van onderzoeks-, innovatie- en ondernemingstalenten in Europa.
Aanbeveling com(2023)436
 
29.06.2023  Eerste tweejaarlijks verslag over de uitvoering van de totaalaanpak voor onderzoek en innovatie.
Verslag com(2023)356
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 122 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
29.03.2023  Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van de VS.
Besluit com(2023)176
 
07.03.2023  Besluit (EU) 2023/1475 van de Raad van 15 mei 2023 betreffende de ondertekening, namens de Unie, en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Unie, ...
Besluit com(2023)112
 
27.10.2021  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Brazilië.
Besluit com(2021)653
 
23.02.2021  Deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie.
Besluit com(2021)89
 
23.02.2021  Gemeenschappelijke Ondernemingen in het kader van Horizon Europa.
Verordening com(2021)87
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 175 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
09.08.2022  Leidende beginselen voor kennisvalorisatie.
Aanbeveling com(2022)391
 
24.02.2022  Ondertekening en voorlopige toepassing van de overeenkomst met de Faeröer anderzijds betreffende de deelname van de Faeröer aan programma’s van de Unie.
Besluit com(2022)64
 
16.07.2021  Pact voor onderzoek en innovatie in Europa.
Aanbeveling com(2021)407
 
30.11.2011  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Besluit com(2011)811
 
29.07.2009  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie.
Besluit com(2009)297