Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 19 januari 2021
kalender

Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd. Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het beleid zijn de Kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd i.

De voornaamste taken zijn:

  • beleid ontwikkelen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
  • ondersteunen van onderzoek en innovatie via de Europese kaderprogramma's
  • verbeteren van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie
  • coördineren van nationale en regionale onderzoek- en innovatieprogramma's
  • bevorderen van meer begrip voor de rol van wetenschap in de moderne maatschappij en het stimuleren van een openbaar debat op Europees niveau over aan onderzoek verwante kwesties
  • onderhouden van relatie met EIT i

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 421 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
30.09.2020  Nieuwe EOR voor onderzoek en innovatie.
Mededeling com(2020)628
 
16.07.2020  Wijziging van Beschikking 2003/76/EG i.v.m. financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.
Besluit com(2020)319
 
16.07.2020  Wijziging van Beschikking 2008/376 vaststelling onderzoeksprogramma Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake technische meerjarenrichtsnoeren voor dat ...
Besluit com(2020)320
 
15.07.2020  Activiteiten van de EU op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling en het toezicht op Horizon 2020 in 2019.
Verslag com(2020)316
 
03.07.2019  Activiteiten van de EU op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling en het toezicht op Horizon 2020 in 2018.
Verslag com(2019)315
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 118 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.01.2020  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van India.
Besluit com(2020)29
 
30.01.2020  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne.
Besluit com(2020)32
 
21.03.2018  Verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van de VS.
Besluit com(2018)141
 
19.02.2018  Ondertekening van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met Marokko inzake de voorwaarden voor deelname van Marokko aan het ...
Besluit com(2018)72
 
19.02.2018  Sluiting van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met Marokko inzake de voorwaarden voor deelname van Marokko aan het Prima-initiatief.
Besluit com(2018)74
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 172 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
30.11.2011  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Besluit com(2011)811
 
29.07.2009  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie.
Besluit com(2009)297
 
15.07.2008  Gemeenschappelijk rechtskader voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERI).
Verordening com(2008)467
 
04.04.2008  Ondertekening van de overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van Nieuw-Zeeland anderzijds.
Besluit com(2008)170
 
31.07.2007  Standpunt dat door de EG in de Raad van Bestuur van het Internationaal Centrum voor Wetenschap en Technologie moet worden ingenomen ten aanzien van de toetreding van ...
Besluit com(2007)457