Directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie (RTD)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het Europese onderzoek- en innovatiebeleid. Het concurrentievermogen, de groei en de werkgelegenheid in Europa moeten worden verbeterd. Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het beleid zijn de Kaderprogramma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Innovatie, onderzoek, cultuur en jeugd i.

De voornaamste taken zijn:

  • beleid ontwikkelen op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling
  • ondersteunen van onderzoek en innovatie via de Europese kaderprogramma's
  • verbeteren van het internationale concurrentievermogen van de Europese industrie
  • coördineren van nationale en regionale onderzoek- en innovatieprogramma's
  • bevorderen van meer begrip voor de rol van wetenschap in de moderne maatschappij en het stimuleren van een openbaar debat op Europees niveau over aan onderzoek verwante kwesties
  • onderhouden van relatie met EIT i

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 423 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.07.2021  Pact for Research and Innovation in Europe.
Aanbeveling com(2021)407
 
18.05.2021  Totaalaanpak voor onderzoek en innovatie De strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende wereld.
Mededeling com(2021)252
 
30.04.2021  Machtiging tot het openen van onderhandelingen namens de EU met het oog op de sluiting van een overeenkomst met de Faeröer inzake de algemene beginselen voor de deelname ...
Aanbeveling com(2021)220
 
17.03.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt over vaststelling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
com(2021)133
 
23.02.2021  Deelname van de Unie aan het door verscheidene lidstaten gemeenschappelijk opgezette Europees partnerschap inzake metrologie.
Besluit com(2021)89
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 118 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.01.2020  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met de regering van India.
Besluit com(2020)29
 
30.01.2020  Verlenging van de Overeenkomst voor wetenschappelijke en technologische samenwerking met Oekraïne.
Besluit com(2020)32
 
07.06.2018  Programma voor onderzoek en opleiding van Euratom voor de periode 2021-2025 ter aanvulling van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
Verordening com(2018)437
 
07.06.2018  Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, en tot vaststelling van de regels voor deelname en verspreiding.
Verordening com(2018)435
 
07.06.2018  Specifieke programma tot uitvoering van Horizon Europa - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie.
Besluit com(2018)436
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 175 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
16.07.2020  Wijziging van Beschikking 2003/76/EG i.v.m. financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal.
Besluit com(2020)319
 
16.07.2020  Wijziging van Beschikking 2008/376 vaststelling onderzoeksprogramma Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal en inzake technische meerjarenrichtsnoeren voor dat ...
Besluit com(2020)320
 
30.11.2011  Specifiek programma tot uitvoering van Horizon 2020 - het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020).
Besluit com(2011)811
 
29.07.2009  Ondertekening van de Overeenkomst met de regering van Japan betreffende samenwerking op het gebied van wetenschap en technologie.
Besluit com(2009)297
 
15.07.2008  Gemeenschappelijk rechtskader voor een Europese onderzoeksinfrastructuur (ERI).
Verordening com(2008)467