Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 917 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
06.07.2021  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor coördinatie van de sociale zekerheid dat is opgericht bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd ...
Besluit com(2021)364
 
03.06.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+).
com(2021)298
 
02.06.2021  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2021)282
 
20.05.2021  Employment and social policies of the euro area 2021.
ini(2021)2062
 
20.04.2021  Mededeling aan het EP over het Raadsstandpunt inzake een verordening betreffende het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers (EFG).
com(2021)196
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 297 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
31.03.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van Estland - EGF/2020/002 EE/Estonia ...
Besluit com(2021)151
 
11.09.2020  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2020/001 ES/Galicia aanverwante sectoren van de scheepsbouw.
Besluit com(2020)485
 
28.05.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft.
Verordening com(2020)223
 
16.04.2020  Globaliseringsfonds EGF/2020/000 TA 2020 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2020)146
 
02.04.2020  Wijziging van Verordening (EU) nr. 223/2014 wat de invoering van specifieke maatregelen voor de aanpak van de COVID-19-crisis betreft.
Verordening com(2020)141
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 174 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
06.05.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van Nederland - EGF/2020/004 NL/KLM.
Besluit com(2021)226
 
06.05.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van Finland - EGF/2020/007 FI/Finnair.
Besluit com(2021)227
 
27.04.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van Duitsland - EGF/2020/003 DE/GMH Guss.
Besluit com(2021)207
 
27.04.2021  Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering naar aanleiding van een aanvraag van België - EGF/2020/005 BE/Swissport.
Besluit com(2021)212
 
24.03.2021  Instelling van een Europese kindergarantie.
Aanbeveling com(2021)137