Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 930 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
02.12.2022  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor coördinatie van de sociale zekerheid - dat is opgericht bij de handels- en samenwerkingsovereenkomst met het Verenigd ...
Besluit com(2022)683
 
22.11.2022  Proposal for a joint employment report from the commission and the council.
com(2022)783
 
12.10.2022  Europees Jaar van de Vaardigheden 2023.
Besluit com(2022)526
 
28.09.2022  Wijziging van Richtlijn 2009/148/EG betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk.
Richtlijn com(2022)489
 
28.09.2022  Mededeling over het streven naar een toekomst zonder asbest: Europa pakt de gezondheidsrisico’s van asbest aan.
Mededeling com(2022)488
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 314 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
30.05.2022  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2021/008 EL/Attica Vervaardiging van elektrische apparatuur.
Besluit com(2022)248
 
23.05.2022  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2022)241
 
10.05.2022  Globaliseringsfonds aanvraag EFG/2022/001 FR/Air France van Frankrijk.
Besluit com(2022)201
 
07.02.2022  Globaliseringsfonds aanvraag EFG/2021/007 FR/Selecta van Frankrijk.
Besluit com(2022)35
 
26.01.2022  Globaliseringsfonds EGF/2022/000 TA 2022 - Technische bijstand op initiatief van de Commissie.
Besluit com(2022)25
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 171 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
14.12.2021  Garanderen van een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit.
Aanbeveling com(2021)801
 
10.12.2021  Individuele leerrekeningen.
Aanbeveling com(2021)773
 
19.11.2021  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2021/005 FR/Airbus van Frankrijk.
Besluit com(2021)698
 
24.03.2021  Instelling van een Europese kindergarantie.
Aanbeveling com(2021)137
 
01.07.2020  Beroepsonderwijs en -opleiding voor duurzaam concurrentievermogen, sociale rechtvaardigheid en veerkracht.
Aanbeveling com(2020)275