Directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie (EMPL)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i heeft de taak om bij te dragen aan de ontwikkeling van een modern, innovatief en duurzaam Europees sociaal model met meer en betere banen in een gemeenschap gebaseerd op gelijke kansen.

Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de eurocommissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en arbeidsmobiliteit i.

Enkele taken van dit DG zijn:

  • meer en betere banen
  • vrij verkeer van werknemers en de coördinaatie van sociale veiligheidsschema's
  • betere werkomstandigheden
  • sociale inclusie

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 933 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
16.03.2023  Globaliseringsfonds aanvraag van Spanje - EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica.
Besluit com(2023)129
 
15.03.2023  Verslag over de uitvoering door de lidstaten van Richtlijn 2003/88/EC betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd.
Verslag com(2023)72
 
13.02.2023  Wijziging van Richtlijn 98/24/EG en van Richtlijn 2004/37/EG wat de grenswaarden voor lood en de anorganische verbindingen daarvan, en diisocyanaten betreft.
Richtlijn com(2023)71
 
08.02.2023  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2022/002 BE/TNT van België.
Besluit com(2023)69
 
31.01.2023  Uitvoering van de aanbeveling van de Raad met betrekking tot de toegang tot sociale bescherming voor werknemers en zelfstandigen.
Verslag com(2023)43
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 303 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
02.12.2022  Standpunt EU in het Gespecialiseerd Comité voor coördinatie van de sociale zekerheid met het Verenigd Koninkrijk mbt de uitwisseling van gegevens betreffende sociale ...
Besluit com(2022)683
 
30.05.2022  Globaliseringsfonds aanvraag van Griekenland - EGF/2021/008 EL/Attica Vervaardiging van elektrische apparatuur.
Besluit com(2022)248
 
23.05.2022  Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten.
Besluit com(2022)241
 
10.05.2022  Globaliseringsfonds aanvraag EFG/2022/001 FR/Air France van Frankrijk.
Besluit com(2022)201
 
07.02.2022  Globaliseringsfonds aanvraag EFG/2021/007 FR/Selecta van Frankrijk.
Besluit com(2022)35
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 174 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
28.09.2022  Toereikend minimuminkomen met het oog op actieve inclusie.
Aanbeveling com(2022)490
 
07.09.2022  Toegang tot betaalbare en hoogwaardige langdurige zorg.
Aanbeveling com(2022)441
 
14.12.2021  Garanderen van een rechtvaardige transitie naar klimaatneutraliteit.
Aanbeveling com(2021)801
 
10.12.2021  Individuele leerrekeningen.
Aanbeveling com(2021)773
 
19.11.2021  Globaliseringsfonds aanvraag EGF/2021/005 FR/Airbus van Frankrijk.
Besluit com(2021)698