Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) - EU monitor

EU monitor
Vrijdag 30 oktober 2020
kalender

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) financiert projecten en programma's gericht op de economische en sociale ontwikkeling in de ACS-landen i en de overzeese gebieden i. Het EOF is voor de Europese Unie i een belangrijk instrument voor de uitvoering van de ontwikkelingssamenwerking zoals bepaald in het EU-ontwikkelingsbeleid i. Het fonds is in maart 2015 in werking getreden.

Het grootste deel van het EOF-budget is bestemd voor de financiering van nationale, regionale en lokale projecten en programma's gericht op de economische en sociale ontwikkeling. Een ander deel van het EOF wordt besteed aan grensoverschrijdende projecten en ontwikkeling op regionaal en internationaal niveau. Een derde component van het EOF vormt het en leningen en de verstrekking van risicodragend kapitaal, ook aan particulieren. De nadruk ligt meer op samenhangende programma's dan op losse projecten. Ook particuliere (non-gouvernementele) organisaties kunnen direct steun ontvangen.

Financiering

Het EOF wordt buiten de meerjarenbegroting van de Europese Unie om gefinancierd door de lidstaten. Het is aan eigen financiële regels gebonden, en de controle is in handen van een apart comité. Omdat het EOF onderdeel wordt van het instrument voor het Europees Nabuurschap en Internationale Samenwerking valt het onder de meerjarenbegroting van de periode 2021-2027 i. Verreweg het grootste deel van de begroting is gereserveerd voor de landen die vallen onder de Cotonou-overeenkomst i, de overeenkomst tussen de EU en landen uit Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. Een ander deel van de EOF-gelden is bestemd voor de eigen overzeese gebieden i. Daarnaast verstrekt de Europese Investeringsbank leningen onder de vlag van het EOF.

Gerelateerde programma's

Binnen de Europese begroting zijn diverse budgetlijnen opgenomen voor de relaties met derde landen. De belangrijkste is het financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking.

1.

Meer informatie