EUREKA-netwerk

EUREKA is een intergouvernementele organisatie voor het stimuleren, financieren en coördineren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ondernemers die willen participeren in internationaal onderzoek kunnen bij EUREKA terecht voor advies over regelingen en het vinden van partners en promotie van het project. Namens Nederland voert RVO.nl i de doelstellingen van EUREKA uit.

Het netwerk werd in 1985 opgericht. EUREKA is geen onderzoeksprogramma zoals Horizon 2020 i of COSME i, maar ondersteunt deze programma's wel door samenwerking en synergie te bewerkstelligen.

1.

Meer informatie