EUREKA-netwerk

EUREKA was een intergouvernementele organisatie voor het stimuleren, financieren en coördineren van onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Ondernemers die wilden participeren in internationaal onderzoek konden bij EUREKA terecht voor advies over regelingen en het vinden van partners en promotie van het project. Namens Nederland voerde RVO.nl i de doelstellingen van EUREKA uit.

Het netwerk werd in 1985 opgericht. EUREKA was geen onderzoeksprogramma zoals Horizon 2020 i of COSME i, maar ondersteunde deze programma's wel door samenwerking en synergie te bewerkstelligen.

1.

Meer informatie