Afscheid niet-terugkerende Kamerleden

woensdag 29 januari 2003, 16:30

De Tweede Kamer heeft afscheid genomen van 46 leden die niet terugkeren in de nieuwe Kamer. Daarvan waren er 25 niet herkiesbaar en werden er 21 niet herkozen.

Voor 31 Kamerleden die in 2002 lid werden, is er al weer een einde aan het lidmaatschap gekomen. Onder hen zijn veel LPF'ers, zoals Ferry Hoogendijk en Jim Janssen van Raaij, en de ex-LPF'ers Winny de Jong en Harry Wijnschenk. Enkelen van deze niet-herkozenen (met name bij het CDA) zullen overigens na de formatie vermoedelijk alsnog terugkeren in de Kamer.

Onder de 'vertrekkers' zijn verder onder meer oud-gedienden als de VVD'ers Blaauw (sinds 1978 met onderbrekingen lid) en Te Veldhuis (lid sinds 1982), de oud-bewindslieden Netelenbos (PvdA), Jorritsma, Monique de Vries en Van Hoof (allen VVD), en de oud-fractievoorzitters Van Dijke (ChristenUnie) en Rosenmöller (GroenLinks).