Tweede Kamerverkiezingen 2003

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Op 22 januari 2003 werden er vervroegde Tweede Kamerverkiezingen gehouden. De verkiezingen waren nodig na de val van het kabinet-Balkenende I i. Deze val kwam doordat het CDA en de VVD het vertrouwen in hun coalitiepartner LPF i hadden opgezegd. De verkiezingen stonden in het teken van de vraag of het door CDA, VVD en LPF uitgestippelde beleid kon worden voortgezet. De LPF verloor echter fors. De PvdA van Wouter Bos i herstelde zich sterk ten opzichte van 2002. Het CDA bleef wel de grootste partij.

De verkiezingen leidden tot de vorming van het kabinet-Balkenende II i, bestaande uit het CDA, de VVD en D66, nadat eerder was gepoogd een kabinet van CDA en PvdA te vormen.

1.

Uitslag

In onderstaande tabel is de verkiezingsuitslag in aantal zetels opgenomen. Neem contact op met de redactie van PDC voor een overzicht van het aantal stemmen (ook in %) per partij.

 

Partij

Zetels 2003

Zetels 2002

Winst/verlies

CDA i

44

43

+1

PvdA i

42

23

+19

VVD i

28

24

+4

SP i

9

9

0

LPF i

8

26

-18

GroenLinks i

8

10

-2

D66 i

6

7

-1

ChristenUnie i

3

4

-1

SGP i

2

2

0

PvdD i

0

0

0

Leefbaar Nederland i

0

2

-2

Onderstaande partijen deden mee aan de verkiezingen, maar hebben in 2003 geen zetels behaald.

 

Partij

PvdT i

Lijst 16 (Ratelband) i

Duurzaam Nederland i

NCPN i

De Conservatieven.nl i

VIP i

Alliantie Vernieuwing en Democratie i

Lijst Veldhoen i

2.

Kerngegevens

In onderstaande tabel zijn de kerngegevens van de verkiezingen in 2003 opgenomen.

 

Tweede Kamerverkiezingen 2003

verkiezingsdatum

22 januari 2003

aantal opgeroepen kiezers

12.076.711

aantal uitgebrachte geldige stemmen

9.654.475

blanco

12.127

kiesdeler

64.363

voorkeursdrempel

16.091

opkomstpercentage

80,0

aantal deelnemende partijen

20

aantal partijen dat zetel behaalde

9

Lijsttrekkers en verkiezingsprogramma's

In onderstaande tabel is per partij aangegeven wie de lijsttrekker was en met welk verkiezingsprogramma een partij mee heeft gedaan aan de verkiezingen.

 

Partij

Lijst

Lijsttrekker

Verkiezingsprogramma

CDA

1

Jan Peter Balkenende i

Betrokken samenleving, betrouwbare overheid

LPF

2

Mat Herben i

Politiek is passie

VVD

3

Gerrit Zalm i

De VVD maakt werk van Nederland

PvdA

4

Wouter Bos i

Voor verantwoordelijkheid, respect en solidariteit

GroenLinks

5

Femke Halsema i

Protest en perspectief

SP

6

Jan Marijnissen i

Eerste weg links

D66

7

Thom De Graaf i

Juist nu

ChristenUnie

8

André Rouvoet i

Samen leven naar Bijbelse waarden

SGP

9

Bas van der Vlies i

Tot Uw dienst

3.

Achtergrond verkiezingen

Val kabinet-Balkenende I

Op woensdag 16 oktober 2002 was de val van het i kabinet-Balkenende I. Na wekenlang geruzie tussen de LPF-ministers Bomhoff en Heinsbroek hadden de overige ministers, inclusief de LPF-collega's, aangedrongen op hun vertrek. Hoewel Bomhoff en Heinsbroek woensdagochtend de premier hun ontslag hadden aangeboden, zegden de fractievoorzitters van VVD en CDA, Zalm en Verhagen, op 16 oktober toch het vertrouwen in het kabinet op.

Formatie kabinet-Balkenende II

De formatie van het kabinet-Balkenende II i , met CDA, VVD en D66 als deelnemende partijen, kwam tot stand nadat een (eerste) poging om een kabinet van CDA en PvdA te formeren, was mislukt. Informateurs waren Piet Hein Donner en Frits Korthals Altes i. Omdat CDA en VVD samen geen meerderheid hadden en de LPF zichzelf had gediskwalificeerd als regeringspartij, werd de voormalige coalitiepartner uit Balkenende I ingeruild door D66. Op 20 mei 2002 stond het kabinet-Balkenende II naast de koningin op het bordes.

4.

Gekozenen

Neem contact op met PDC voor een overzicht van de gekozen leden.

 

Meer over