Artikel III-12: Inspanning van economieën met verschillenin ontwikkeling

III-11
Artikel III-12
III-13

Bij het formuleren van haar voorstellen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van [ex artikel 14] i houdt de Commissie rekening met de inspanning die bepaalde economieën met verschillen in ontwikkeling zich moeten getroosten voor de interne markt, en kan zij passende bepalingen maatregelen voorstellen.

Indien deze maatregelen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Bij het formuleren van haar voorstellen met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van [ex artikel 14] i houdt de Commissie rekening met de inspanning die bepaalde economieën met verschillen in ontwikkeling zich moeten getroosten voor de interne markt, en kan zij passende bepalingen maatregelen voorstellen.

Indien deze maatregelen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.

2003

Bij het formuleren van voorstellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen van artikel III-14 i houdt de Europese Commissie rekening met de inspanning die van economieën met een afwijkende ontwikkeling wordt gevergd voor de totstandbrenging van de interne markt, en kan zij passende bepalingen maatregelen voorstellen.

Indien deze maatregelen de vorm van afwijkingen aannemen, dienen zij van tijdelijke aard te zijn en de werking van de interne markt zo weinig mogelijk te verstoren.