Artikel III-14: Aanpassing mededingingsregels in specifieke gevallen

III-13
Artikel III-14
III-15

Indien bepalingen, vastgesteld in de in de [ex artikelen 296 i en 297 i] genoemde gevallen, tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen in de interne markt worden vervalst, onderzoekt de Commissie samen met de betrokken lidstaat onder welke voorwaarden deze bepalingen kunnen worden aangepast aan de in de Grondwet vastgestelde regels.

In afwijking van de procedure bepaald in de [ex artikelen 226 i en 227 i] kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij of hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de [ex artikelen 296 en 297]. Het Hof van Justitie beslist achter gesloten deuren.

1.

Ontwikkeling artikel

2003

Indien bepalingen, vastgesteld in de in de [ex artikelen 296 i en 297 i] genoemde gevallen, tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen in de interne markt worden vervalst, onderzoekt de Commissie samen met de betrokken lidstaat onder welke voorwaarden deze bepalingen kunnen worden aangepast aan de in de Grondwet vastgestelde regels.

In afwijking van de procedure bepaald in de [ex artikelen 226 i en 227 i] kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden indien zij of hij meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de [ex artikelen 296 en 297]. Het Hof van Justitie beslist achter gesloten deuren.

2003

Indien voorschriften, vastgesteld in de in de artikelen III-6 i en III-34 i genoemde gevallen, tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen in de interne markt worden verstoord, gaat de Europese Commissie samen met de betrokken lidstaat na onder welke voorwaarden deze voorschriften kunnen worden aangepast aan de in de Grondwet vastgestelde regels.

In afwijking van de procedure bepaald in de artikelen III-265 i en III-266 i, kan de Europese Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden, op grond dat een andere lidstaat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen III-6 i en III-34 i. Het Hof van Justitie beslist achter gesloten deuren.

2003

Indien voorschriften, vastgesteld in de in de artikelen III-16 i en III-342 genoemde gevallen, tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen in de interne markt worden verstoord, gaat de Europese Commissie samen met de betrokken lidstaat na onder welke voorwaarden deze voorschriften kunnen worden aangepast aan de in de Grondwet vastgestelde regels.

In afwijking van de procedure bepaald in de artikelen III-265 i en III-266 i, kan de Commissie of een lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden, indien hij van oordeel is dat een andere lidstaat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen III-16 i en III-342. Het Hof van Justitie beslist achter gesloten deuren.

2004

Indien maatregelen die zijn genomen in de gevallen bedoeld in de artikelen III-131 i en III-436 i tot gevolg hebben dat de mededingingsverhoudingen in de interne markt worden vervalst, gaat de Commissie samen met de betrokken lidstaat na onder welke voorwaarden die maatregelen kunnen worden aangepast aan de bij de Grondwet vastgestelde regels.

In afwijking van de procedure bepaald in de artikelen III-360 i en III-361 i, kan de Commissie of iedere lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie wenden, indien de Commissie of de lidstaat van oordeel is dat een andere lidstaat misbruik maakt van de bevoegdheden bedoeld in de artikelen III-131 i en III-436 i. Het Hof van Justitie beslist met gesloten deuren.