Europees Instituut voor veiligheidsstudies (EUISS)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit agentschap i heeft tot doel Europese besluitvormers te voorzien van wetenschappelijke kennis op het gebied van veiligheids- en defensiekwesties. Het EUISS draagt zo bij aan het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie.

Het EUISS werd op 20 juli 2001 opgericht als opvolger van het in 1990 opgerichte West-Europees Instituut voor Veiligheidsstudies. Naast een hoofdstandplaats in Parijs heeft het instituut sinds 2012 ook een vestiging in Brussel.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Parijs

Locatie (land)

Frankrijk

Grondslag

Gemeenschappelijk Optreden 2001/554/GBVB

Oprichting

20 juli 2001 (inwijding op 1 januari 2002)

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleid

buitenlands beleid en defensie

2.

Werkzaamheden

De werkzaamheden van het instituut zijn gericht op gegevensanalyse en het uitbrengen van adviezen voor EU-beleidsvorming.

De hoofdtaken zijn:

  • het organiseren van onderzoek en debat inzake veiligheids- en defensiekwesties die van belang zijn voor de Europese Unie
  • de Raad van de Europese Unie en de Hoge Vertegenwoordiger voor het GBVB i voorzien van een toekomstgerichte analyse van defensiekwesties. Daartoe worden academici, ambtenaren, deskundigen en beleidsmakers van de EU-lidstaten, andere Europese landen, de Verenigde Staten en Canada bijeengebracht.
  • een transatlantische dialoog inzake veiligheidskwesties tot stand brengen tussen de Europese landen, de Verenigde Staten en Canada. Doel daarbij is het versterken van de transatlantische relaties en het bereiken van een bredere benadering van veiligheidskwesties aan beide kanten.
  • beurzen beschikbaar stellen aan jonge academici uit heel Europa en aan gerenommeerde deskundigen, ter uitbreiding van het eigen netwerk en de samenwerking met nationale denktanks

Het instituut bekijkt zaken vanuit een Europees perspectief en vertegenwoordigt of verdedigt geen nationale belangen.

3.

Organisatie

Het bestuur keurt het jaar- en langetermijnwerkprogramma en de begroting goed. Het bestuur bespreekt kwesties in verband met de werking en het personeel van het instituut.

Het bestuur wordt voorgezeten door de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid i.

Het bestuur benoemt de directeur. Deze vertegenwoordigt het instituut en is onder meer belast met de dagelijkse leiding.

Het Politiek en Veiligheidscomité is belast met het politieke toezicht op de activiteiten van het Instituut.

4.

Inspraak EU-lidstaten

Het bestuur bestaat uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat en een vertegenwoordiger van de Commissie.

5.

Meer informatie