Satellietcentrum van de Europese Unie (SatCen)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

De taak van het Satellietcentrum is het beschikbaar stellen van informatie na analyse van satellietbeelden. Daarmee moet het SCEU de besluitvorming van de Europese Unie i in de context van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB) ondersteunen. Het doel is conflicten te voorkomen, vredeshandhavingsinspanningen in geval van conflicten te ondersteunen en doeltreffende humanitaire hulp te verstrekken bij natuurrampen of door menselijk toedoen veroorzaakte rampen.

Vroeger behoorde het instituut tot de West-Europese Unie (WEU), die is opgegaan in de EU.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Torrejón de Ardoz

Locatie (land)

Spanje

Grondslag

Gemeenschappelijk optreden 2001/555/GBVB

Oprichting

1 januari 2002

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

Defensiebeleid, Telecommunicatiebeleid

2.

Werkzaamheden

Het centrum stelt materiaal ter beschikking op grond van de analyse van satellietbeelden en aanvullende gegevens.

Europese NAVO i-landen die geen lid zijn van de EU en staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de EU, kunnen associatieovereenkomsten met het Satellietcentrum sluiten. Op die manier kunnen landen die in het kader van de West-Europese Unie reeds lid waren van het Satellietcentrum, aan de activiteiten van het centrum deelnemen.

3.

Meer informatie