EP publiceert rapport over Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

donderdag 28 april 2005, Marian HARKIN

Marian HARKIN (ALDE/ADLE, IE)

Verslag over het voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1365/75 betreffende de oprichting van een Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden

Doc.: A6-0091/2005

Procedure : Wetgevende raadpleging

Debat : geen

Stemming : 28 april 2005

Verslag aangenomen