Witboek

Een witboek (white paper) is een document van de Europese Commissie i waarin zij voorstellen voor nieuw beleid doet waar de Commissie verdere discussie over wil voeren. Witboeken zijn vaak een aanzet tot concrete wetsvoorstellen.

1.

Witboek in detail

Toepassingsgebied

In een witboek geeft de Europese Commissie een uiteenzetting over hoe zij bepaalde doelen wil bereiken. Vaak worden in een witboek al concrete voorstellen uitgewerkt en toegelicht. Een witboek kan over alle onderwerpen gaan waar de EU bevoegdheden heeft of waar het beleid van de Unie relevant voor is. Witboeken zijn bedoeld als discussiestuk. De Commissie nodigt lidstaten, burgers en belangenorganisaties uit om op het witboek te reageren.

Een witboek is een goede manier voor belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de besluitvorming. De Commissie laat de reacties op een witboek vaak zwaar meewegen in de concrete wetsvoorstellen die zij mogelijk op het besproken terrein wil doen.

Naast het witboek bestaat ook het groenboek i, dat gebruikt wordt voor meer algemene, eerste verkennende discussies over bepaalde problemen.

Vaststellen witboek

Witboeken worden opgesteld door de Europese Commissie.

2.

Juridisch kader

Witboeken zijn als instrument niet opgenomen in de verdragen. In de protocollen van de verdragen wordt echter wel melding gemaakt van het witboek als instrument.

  • melding instrument: protocol 1 VwEU titel 1 art. i

3.

Meer informatie