Commissie IenM bespreekt (witboek) toekomst EU

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op maandag 6 november 2017.

IenM

In maart jl. heeft de Europese Commissie i een Witboek i uitgebracht waarin zij een vijftal scenario's schetst voor de toekomst van de Europese Unie i.

Tijdens een technische briefing zullen op 8 november achtereenvolgens een vertegenwoordiger van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van de ministeries van Buitenlandse Zaken i en Infrastructuur &  iWaterstaat en Economische Zaken &  iKlimaat het vervolg van het proces toelichten.

Tevens zullen zij beschrijven wat naar hun inschatting de gevolgen van deze vijf scenario's zouden kunnen zijn voor de beleidsterreinen transport, klimaat en milieu.


1.

Relevante EU dossiers