Erasmus Mundus

Erasmus Mundus was een programma van de Europese Unie die het volgen van masteropleiding in het buitenland moest stimuleren. Het programma moest de kwaliteit van het hoger onderwijs verbeteren door middel van beurzen en academische samenwerking tussen EU-lidstaten onderling, en tussen de EU en de rest van de wereld. De doelstellingen van het Erasmus Mundus zijn inmiddels voortgezet binnen het nieuwe onderwijsprogramma Erasmus+ i.

1.

Meer informatie