Handelsovereenkomst

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Handelsovereenkomsten (ook wel: vrijhandelsovereenkomsten) zijn bindende afspraken die de Europese Unie sluit met derde landen i of internationale organisaties. Het is een specifiek soort internationale overeenkomst i, gericht op het bevorderen van de handel.

Een vrijhandelsovereenkomst is vooral economisch van aard, en verschilt van andere associatie-overeenkomsten i of partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomsten i. Deze overeenkomsten zijn namelijk gericht op verregaande samenwerking op het gebied van de democratie en de rechtsstaat.

1.

Handelsovereenkomst in detail

De Europese Unie sluit handelsakkoorden en de lidstaten i van de EU zijn als partij verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden.

Handelsakkoorden kunnen een aantal onderwerpen bestrijken:

  • het instellen of wijzigen van handelstarieven
  • het harmoniseren van liberalisatiemaatregelen
  • uitvoerpolitiek
  • handelspolitieke beschermingsmaatregelen (met name dumping)
  • (export)subsidies
  • import- en exportquota

Voor andere handelsgerelateerde zaken kunnen ook handelsakkoorden worden gesloten, maar alvorens de Europese Commissie i daar namens de EU over mag onderhandelen moet de Commissie toestemming krijgen van de lidstaten.

2.

Juridisch kader

Voor het vaststellen van handelsovereenkomsten geldt een aparte besluitvormingsprocedure i in de Europese Unie.

Omdat de EU exclusief bevoegd is op het terrein van het gezamenlijk handelsbeleid en het sluiten van handelsakkoorden, zijn de lidstaten nauwer betrokken bij het sluiten van handelsakkoorden dan bij andere internationale overeenkomsten i.

Handelsovereenkomsten vinden hun basis in het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU):

  • exclusieve competentie Commissie: eerste deel VwEU titel I art. i
  • instrument: vijfde deel VwEU titel II art. 207 i

3.

Meer informatie