Internationale overeenkomst

Internationale overeenkomsten, ook wel internationale akkoorden genoemd, zijn bindende afspraken die de Europese Unie i sluit met derde landen i of internationale organisaties.

1.

Internationale overeenkomst in detail

Toepassingsgebied

De EU sluit internationale overeenkomsten namens de lidstaten, maar is zelf niet altijd een partij bij een overeenkomst. Lidstaten zijn wel als partij bij een overeenkomst verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden.

De Europese Unie kan op alle terreinen internationale overeenkomsten sluiten, voor zover dat nodig is om het beleid van de EU te kunnen verwezenlijken. Op een aantal terreinen kent de EU aparte soorten internationale overeenkomsten, te weten:

Vaststellen internationale overeenkomsten

Voor het vaststellen van internationale overeenkomsten geldt een aparte besluitvormingsprocedure i in de Europese Unie.

Om naleving van een overeenkomst te bevorderen wordt bij veel overeenkomsten een raad opgericht waaraan de Europese Unie en de betreffende partij deelnemen. Deze raden worden ondersteund door één of meerdere gemengde comités, eventueel bijgestaan door werkgroepen.

Uitzondering: internationale overeenkomsten bij buitenlands- en veiligheidsbeleid

De EU mag ook op het terrein van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid overeenkomsten sluiten, maar de besluitvorming wijkt af. Op dit terrein geldt in principe dat de Raad van Ministers i met eenparigheid van stemmen i besluiten neemt, in plaats van met gekwalificeerde meerderheid i.

2.

Juridisch kader

Internationale overeenkomsten vinden hun basis in het Verdrag betreffende de Europese Unie i (VEU) en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i (VwEU):

  • instrument: vijfde deel titel V VwEU (art. 216 t/m 219) (algemeen), vijfde deel VwEU titel III hoofdstuk 1 art. 209 i (ontwikkelingssamenwerking), vijfde deel VwEU titel III hoofdstuk 3 art. 214 i (humanitaire hulp)
  • buitenlands- en veiligheidsbeleid: VEU titel V hoofdstuk 2 eerste afdeling art. 37 i

3.

Meer informatie