Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 24 november 2020
kalender

Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV)

Het Financieringsinstrument voor de oriëntatie van de visserij (FIOV) is een structuurfonds i dat tussen 1993 en 2006 door de Europese Commissie werd ingezet om de communautaire vloot te herstructureren met als doel de visserij te verduurzamen en de werkgelegenheid te verbeteren.

Meer specifiek werd het FIOV gebruikt voor steun voor de sloop, de uitvoer of de omschakeling van vissersvaartuigen en steun voor de modernisering. Ook op andere gebieden zoals de aquacultuur, de verwerking van visserijproducten en de verkoopbevordering en afzet van die producten kon structurele steun van de Gemeenschap worden verleend. Bovendien bestonden er steunregelingen voor de opleiding en de omschakeling van de vissers, alsmede maatregelen om vervroegde uittreding te vergemakkelijken.

Vanaf 2007 is het FIOV vervangen door het Europees Visserijfonds (EVF) i.

Meer informatie