Structuurfondsen (ESIF)

Met geld uit de structuurfondsen verkleint de Europese Unie i de welvaartsverschillen tussen de regio's en tussen de lidstaten i onderling. Dit gebeurt in het kader van het regionaal beleid i. De structuurfondsen vormen ongeveer een derde van de EU-begroting.

De EU heeft vijf structuurfondsen. Dat zijn het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling i, het Europees Sociaal Fonds i, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling i, het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij i, en het Cohesiefonds i. Een groot deel van de publieke investeringen in de EU loopt via deze fondsen. De begroting van de structuurfondsen staat grotendeels in het teken van onderzoek & innovatie, digitale technologie, een koolstofarme economie en kleine bedrijven.

Elke regio in de Europese Unie heeft recht op ondersteuning uit de structuurfondsen. Het is ook voor (potentiële) kandidaat-lidstaten mogelijk om steun te krijgen uit deze fondsen via het instrument voor pretoetredingssteun i.

Meer informatie