TEMPUS

TEMPUS staat voor Trans-European Mobility Scheme for University Studies. Het was een instrument van de Europese Unie i voor de ontwikkeling en herstructurering van het hoger onderwijs in Oost-Europa, Centraal-Azië, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en de landen van de westelijke Balkan.

De hoofddoelstellingen van TEMPUS waren het verbeteren van de kwaliteit en het ondersteunen van de vernieuwing van de hoger onderwijsstelsels in deze regio's. Daarnaast had het programma tot doel de samenwerking van deze hoger onderwijsstelsels met Europese partners te stimuleren.

TEMPUS is in 1990 gelanceerd en liep af in 2013. Sinds 2014 zijn de doelstellingen van het TEMPUS-programma opgenomen in het nieuwe onderwijsprogramma Erasmus+ i.

1.

Meer informatie