Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo)

De interdepartementale Coördinatie Commissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (CoCo) is een ambtelijk voorportaal van de Raad voor Europese en Internationale Aangelegenheden in de samenstelling van Europese aangelegenheden (REIA/EA). CoCo komt wekelijks op dinsdag bijeen om de standpunten die Nederland in de Raad zal innemen voor te bereiden voorafgaand aan de ministerraad van vrijdag.

1.

Taken

CoCo is belast met het voorbereiden van de besluitvorming in REIA en de ministerraad met betrekking tot de aangelegenheden van de Europese Unie i. CoCo stelt voorbereidende standpunten op ten behoeve van de ministerraad. Deze zogeheten CoCo-conclusies zijn opgesteld door ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken i.

Behalve de CoCo zijn er nog een vijftal coördinerende lichamen, die mede het Europese beleid betreffen. Dat zijn de Coördinatie Commissie voor Internationale Milieu-aangelegenheden (CIM), de Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (IRHP), de 'van Dijkhuizen groep' (voor EMU i-onderwerpen), de Werkgroep Interne Markt (WIM) en de Interdepartementale Commissie Europees Recht (ICER).

2.

Samenstelling

Deze interdepartementale ambtelijke commissie staat onder voorzitterschap van de minister van Buitenlandse zaken. De bestaande afspraken voorzien erin dat bij diens afwezigheid de minister van Economische Zaken optreedt als voorzitter, maar in de praktijk wordt de CoCo bij afwezigheid van de minister voorgezeten door de Directeur-Generaal Europese Samenwerking van Buitenlandse Zaken. Aan de Commissie wordt verder deelgenomen door de permanente vertegenwoordigers i. Het secretariaat, dat is belast met de coördinatie van de ontwerpconclusies, wordt gevoerd door de Directie Integratie Europa van Buitenlandse Zaken.

3.

Geschiedenis

De CoCo is in 1956 ingesteld door de minister van Buitenlandse Zaken. Voor 1993 werden kwesties waarover geen overeenstemming kon worden bereikt voorbereidt in de Raad voor Europese Zaken (REZ), daarna door de CoCoHan en sinds oktober 2010 door de HACEU.