Openbaar register documenten Raad van de Europese Unie

Dit documentenregister geeft burgers de mogelijkheid onderzoek te verrichten naar de werkzaamheden van de Raad van de Europese Unie i. Het is bedoeld om alle burgers te informeren over het bestaan van de diverse documenten die de Raad produceert en hun - indien deze openbaar zijn - toegang te verschaffen tot deze documenten.

Hiermee geeft de Raad gevolg aan artikel 15 i van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie i dat bepaalt dat burgers en inwoners van de Europese Unie recht hebben op toegang tot de documenten van het Europees Parlement i, de Raad i en de Commissie i.

Wanneer de documenten van de Raad al gepubliceerd zijn in databanken als EUR-lex i, worden er links naar deze stukken gegeven. Als het om een intern document gaat dat nog niet is gepubliceerd, kan de gebruiker een verzoek tot inzage indienen door middel van het invullen en verzenden van een elektronisch formulier.

1.

Meer informatie