Europese samenwerking inzake wetenschap en technologie (COST)

Dit Europese intergouvernementele raamwerk had als doel de vorming van internationale netwerken tussen onderzoekers te bevorderen. European Cooperation in Science and Technology (COST) droeg bij aan de doelstellingen van het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020 i en de voorloper daarvan, het zevende kaderprogramma voor onderzoek i.

Voor de periode 2007-2013 beschikte COST over een budget van 250 miljoen euro. COST heeft de EU verzocht om een verdubbeling van het budget naar 560 miljoen euro binnen de meerjarenbegroting 2014-2020 i, maar kreeg hiervan slechts 300 miljoen toegewezen. Een deel hiervan is nog afgedragen aan het nieuw opgerichte Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI).

1.

In vogelvlucht

COST richtte zich met name op het stimuleren van fundamenteel en precompetitief onderzoek, in tegenstelling tot EUREKA i, dat focust op marktgerichte innovatie.

De belangrijkste speerpunten van COST:

  • Capaciteitsontwikkeling door hoogwaardige wetenschappelijke kringen met elkaar te verbinden, zowel in Europa als in de rest van de wereld.
  • Netwerkmogelijkheden bieden voor jonge onderzoekers
  • Zorgen voor een toename van de invloed van onderzoek op beleidsmakers, regulerende instanties en de private sector.

COST financierde niet de onderzoeksactiviteiten zelf, maar vergoedde reis- en verblijfskosten en kosten voor de verspreiding van innovaties.

2.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen kunnen niet meer worden ingediend.

Namens Nederland was RVO.nl i verantwoordelijk voor de uitvoering van COST.

3.

Meer informatie