Vrijwaringsclausule

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Op basis van vrijwaringsclausules kan de Europese Commissie i tot drie jaar na inwerkingtreding van het Verdrag maatregelen nemen als landen die toetreden tot de Europese Unie de verplichtingen op het gebied van de interne markt i en justitie en binnenlandse zaken niet nakomen. Het kan bijvoorbeeld gaan om maatregelen om de arbeidsmarkt te beschermen tegen de instroom van grote aantallen werknemers uit nieuwe lidstaten. Ook is opgenomen dat de toetreding van de landen met een jaar kan worden uitgesteld als blijkt dat zij onvoldoende voorbereid zijn.

Mede op initiatief van de Nederlandse regering waren vrijwaringsclausules opgenomen in de verdragen voor toetreding van de landen die in 2004 toetraden tot de Europese Unie (Cyprus, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije en Tsjechië). De regering wilde, aanvullend op de bestaande overgangsmaatregelen, meer maatregelen kunnen treffen als deze landen op het moment van toetreding niet aan alle criteria voldeden. Ook in de toetredingsverdragen van Roemenië en Bulgarije waren vrijwaringsclausules opgenomen.

1.

Meer informatie