Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) - EU monitor

EU monitor
Donderdag 29 oktober 2020
kalender

Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) is een Europees fonds dat tot doel heeft om de marktmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals het verlenen van inkomenssteun aan boeren, te financieren. Samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling i (ELFPO) financieert het fonds het GLB. Het ELFPO is bestemd voor de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling.

Het ELGF bestaat sinds 1 januari 2007. Voorheen werd het GLB gefinancierd uit het Oriëntatiefonds i en voor een kleiner gedeelte uit het Garantiefonds i. Het ELGF financiert sommige uitgaven op basis van een gedeeld beheer tussen de lidstaten en de EU en andere uitgaven op gecentraliseerde wijze.

De totale jaarlijkse omvang van het fonds wordt bepaald door de Europese Commissie i en in het bijzonder door de Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling i. Dit bedrag wordt verdeeld onder de verschillende lidstaten. In Nederland verloopt de toekenning van subsidies via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie