Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF)

Het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) is een Europees fonds dat tot doel heeft om de marktmaatregelen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals het verlenen van inkomenssteun aan boeren, te financieren. Daarnaast draagt de financiële steun bij aan het verwezenlijken van de klimaatdoelen van de EU.

Samen met het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling i (ELFPO) financieert het fonds het GLB. Het ELFPO is bestemd voor de financiering van programma's voor plattelandsontwikkeling waarbij de focus ligt op het verbeteren van de concurrentiepositie en het aanmoedigen van duurzaam ondernemen.

Voor de periode 2021-2027 heeft het ELGF een budget van 291.1 miljard euro en bedraagt het budget van het ELFPO 95.5 miljard euro. Beide budgetten worden gedeeld beheerd door de Europese Commissie i en de EU-lidstaten. De omvang van het fonds wordt bepaald door de Europese Commissie i en in het bijzonder door de Eurocommissaris voor Landbouw en plattelandsontwikkeling i. Dit bedrag wordt verdeeld onder de verschillende lidstaten. In Nederland verloopt de toekenning van subsidies via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Meer informatie