UITNODIGING – PERSCONFERENTIE Was de EU‑steun aan de voedselverwerkende industrie doeltreffend en doelmatig in het verhogen van de toegevoegde waarde van landbouwproducten?

Met dank overgenomen van Europese Rekenkamer i, gepubliceerd op woensdag 3 april 2013.

Binnen het GLB worden in het kader van het EU‑plattelandsontwikkelingsbeleid subsidies beschikbaar gesteld aan bedrijven die landbouwproducten verwerken en afzetten via de maatregel “verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten”, die erop gericht is het concurrentievermogen van de land- en bosbouw te verbeteren. Voor de periode 2007‑2013 is er in de EU-begroting 5,6 miljard euro bestemd voor deze steun. Deze middelen worden aangevuld met nationale uitgaven, waarmee de overheidsfinanciering in totaal uitkomt op 9 miljard euro.

De speciale verslagen van de Europese Rekenkamer i (ERK) worden gepubliceerd gedurende het hele jaar en geven de resultaten weer van geselecteerde controles van specifieke EU-begrotingsterreinen of beheersthema’s .

Dit specia al verslag is getiteld: “ Was de EU‑steun aan de voedselverwerkende industrie doeltreffend en doelmatig in het verhogen van de toegevoegde waarde van landbouwproducten?”. De ERK onderzocht of de maatregel zo was opgezet en uitgevoerd dat er werd gezorgd voor een doelmatige financiering van projecten die gericht waren op duidelijk vastgestelde behoeften, en of de maatregel zodanig werd gemonitord en geëvalueerd dat de resultaten ervan konden worden aangetoond.

De EU-controleurs onderzochten projecten in Spanje, Frankrijk, Italië, Litouwen, Polen en Roemenië .

De voornaamste conclusies en aanbevelingen in het verslag zullen aan de pers worden gepresenteerd door de heer Jan Kinšt , lid van de Rekenkamer .

DATUM EN TIJDSTIP Woensdag 10 april 2013 om 10.30 uur

LOCATIE The RESIDENCE PALACE - Internationaal perscentrum

Zaal MAALBEEK

Wetstraat 155, 1040 Brussel - België

EEN PERSMAP met daarin het speciaal verslag en een persbericht zal beschikbaar zijn tijdens de persconferentie. Het speciaal verslag wordt in 22 officiële talen ge publiceerd op de website van de Rekenkamer, www.eca.europa.eu .

VERTOLKING is beschikbaar in het Frans en het Engels.