Training voor een concours

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Een goede voorbereiding door middel van een trainingsprogramma kan je kansen bij een concours aanzienlijk vergroten. In Nederland ondersteunt werkenbijdeEU.nl i mensen die bij één van de Europese instellingen aan de slag wil. De precieze ondersteuning die werkenbijdeeu.nl kan bieden hangt af van het concours en van de fase waarin je je als kandidaat bevindt. Informatie over concoursen en de beschikbare ondersteuning is te vinden op hun website. Voor de laatste fase van het concours, het assessment, kunnen kandidaten via werkenbijdeeu.nl trainingen volgen bij een gespecialiseerd bureau.

Uiteraard kun je ook op eigen gelegenheid meedoen aan een concours. Er zijn online voorbeelden van eerdere concoursen te vinden, evenals uitgebreide handleidingen die alle aspecten van het concours toelichten, al dan niet met voorbeeld toetsen.

De concurrentie in het concours is groot. Deelnemers moeten in alle gevallen rekening houden met veel zelfstudie en oefenen.

1.

Kennis en vaardigheden

Een concours is een intensief examen, en valt uiteen in twee delen. Je dient over de nodige kennis en vaardigheden te beschikken om dat met succes af te leggen.

De onderstaande indeling is gebaseerd op de concoursen voor algemene beleidsfuncties. Voor vakspecifieke concoursen en tolken gelden varianten op onderstaand model. De training wordt aangepast aan de andere opzet.

Eerste ronde

Deze bestaat uit een serie Computer-Based Tests die de verbale, numerieke en abstracte vaardigheden testen. WerkenbijdeEU.nl heeft een online testplein waar je de numerieke en verbale tests uit deze ronde kunt oefenen. Om toegang te krijgen tot het testplein moet je je hebben ingeschreven voor het concours.

Voor zelfstudie heeft werkenbijdeEU.nl een aantal sites en boeken op een rij gezet. Ook op de site van het personeelsbureau van de Europese Unie (EPSO) kun je tests vinden.

Tweede ronde

Deze bestaat uit een dag vol verschillende assessments in Brussel waar je beoordeeld wordt op een aantal competenties en de kennis van de EU. Ter voorbereiding biedt werkenbijdeEU.nl een training aan iedereen die de eerste ronde van het concours is doorgekomen. De training is individueel gericht en zal één of meerdere dagdelen omvatten.

Voor de kennis van de EU, de instellingen en procedures, haar beleid, actualiteit en mogelijk vereiste vakspecifieke kennis kun je, naast het overzicht van de literatuur van werkenbijdeEU.nl, verschillende sites raadplegen.

2.

Tijdsinvestering

Als je aan het concours meedoet moet je zelf flink wat tijd investeren. Je begint dan wel beter voorbereid aan de examens en dat vergroot de kans dat je slaagt aanzienlijk.

3.

Kosten

De precieze kosten van de training voor het assessment wordt op de site van werkenbijdeEU.nl bekend gemaakt. Alle online testmogelijkheden voor de eerste ronde worden kosteloos ter beschikking gesteld.

4.

Meer informatie