WerkenbijdeEU.nl

Deze dienst van de overheid heeft als doel het aantal Nederlanders in functies bij de Europese Unie i zo groot mogelijk te krijgen en te houden. WerkenbijdeEU.nl is onderdeel van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. WerkenbijdeEU.nl is in april 2010 voortgekomen uit het Bureau Internationale Ambtenaren (BIA).

De Nederlandse overheid wil meer Nederlanders in hoge posities in de EU benoemd krijgen. Eén vereiste daarvoor is een zo hoog mogelijke instroom van Nederlanders bij de Europese instellingen. Om dat te bereiken geeft werkenbijdeEU.nl voorlichting over de mogelijkheden van het werken bij een van de Europese instellingen. Ook ondersteunt werkenindeEU.nl kandidaten bij de toelatingsexamens (het zgn. concours i) voor het krijgen van een baan bij een Europese instelling en onderhoudt de contacten met Nederlanders die reeds werken bij een Europese instelling. Verder geeft werkenbijdeEU.nl voorlichting over en ondersteuning bij het zoeken naar stages en traineeships i bij de Europese instellingen.

WerkenbijdeEU.nl schenkt bij de werving veel aandacht aan het internet en de sociale media, en organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en netwerk-bijeenkomsten. Deze activiteiten zijn vooral gericht op net-afgestudeerden en het eigen overheidspersoneel.

1.

Concourstraining

Een goede voorbereiding door middel van een trainingsprogramma kan je kansen bij een concours aanzienlijk vergroten. In Nederland ondersteunt werkenbijdeEU.nl mensen die bij één van de Europese instellingen aan de slag wil. De precieze ondersteuning die werkenbijdeeu.nl kan bieden hangt af van het concours en van de fase waarin je je als kandidaat bevindt. Informatie over concoursen en de beschikbare ondersteuning is te vinden op hun website. Voor de laatste fase van het concours, het assessment, kunnen kandidaten via werkenbijdeeu.nl trainingen volgen bij een gespecialiseerd bureau.

2.

Meer informatie