Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwingen wil Rekenkamer betrekken bij onderzoek

donderdag 5 juli 2007, 12:08

De Commissie Parlementair Onderzoek Onderwijsvernieuwingen heeft de Tweede Kamer voorgesteld de Algemene Rekenkamer bij het onderzoek te betrekken. Die zou moeten onderzoeken of het beschikbare geld voor de onderwijsvernieuwingen wel op de goede plek terecht is gekomen.

In een eerdere voortgangsbrief had de commissie al gemeld het onderzoek uit te breiden met de invoering van het vmbo. De commissie vindt dit ook een belangrijke onderwijsvernieuwing en wil zich niet bewperken tot de basisvorming en tweede fase. Bovendien volgt ruim zestig procent van alle leerlingen het vmbo. GroenLinks zei bij de behandeling in de Tweede Kamer al dat het vmbo ook bij het onderzoek betrokken moest worden.

In diezelfde voortgangsbrief heeft de commissie aangegeven geen aparte deelstudie te doen naar onderwijsvernieuwingen in andere landen. Een van de onderzoeksvragen was of er lessen uit vernieuwingen in andere landen getrokken kunnen worden. De commissie is echter van mening dat de onderwijssystemen van verschillende landen moeilijk met elkaar te vergelijken zijn.

bron: TK 31007 nr. 2 en 3

 

meer over