Kabinet onderschrijft conclusies en aanbevelingen commissie-Dijsselbloem

maandag 2 juni 2008, 9:47

Het kabinet erkent dat de overheid in de jaren negentig fouten heeft gemaakt bij de invoering van onderwijsvernieuwingen. Voor invoering van vmbo, basisvorming en studiehuis werd te weinig tijd genomen en de onderwijssector werd overladen met nieuwe wensen en ambities. Daarmee onderschrijft het kabinet de conclusies van de commissie-Dijsselbloem.

De aanbevelingen om meer aandacht te besteden aan taal en rekenen, om de positie en beloning van leraren te verbeteren en om het toezicht op (zeer) zwakke scholen te verscherpen, worden overgenomen. Er zal ook meer worden gedaan aan het voorkomen en bestrijden van schooluitval en aan het versterken van medezeggenschap van docenten, ouders en leerlingen.

Bij toekomstige onderwijsvernieuwingen zal meer tijd worden ingeruimd voor experimenten en voor wetenschappelijke onderbouwing. Ouders, leraren en leerlingen zullen meer dan in het verleden bij vernieuwingen worden betrokken en vooraf zal worden bepaald hoeveel geld er exact nodig is.

bron: persbericht ministerraad