Partij voor Nederland (PvN)

Met dank overgenomen van Parlement.com.
Logo Pvn

De Partij voor Nederland is op 22 augustus 2006 opgericht door de ex-LPF'ers Hilbrand Nawijn i en Gerard van As i, maar laatstgenoemde trok zich later terug.

De lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2006 i was Hilbrand Nawijn. PVN behaalde bij deze verkiezingen geen zetels in de Tweede Kamer i. Nadien deed de partij niet meer mee aan Tweede Kamerverkiezingen.

1.

Verkiezingsprogramma 2006

De speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2006 waren:

Sociaal en financieel-economische doelstellingen

 • geen beperking hypotheekrenteaftrek
 • geen AOW premie voor 65 plussers
 • verdere belastingverlichting voor iedereen
 • beperking parkeerbelasting
 • gratis openbaar vervoer.

Zorg

 • afschaffing van de verpleeghuizen, verbetering van de zorg in verzorgingshuizen Verpleeghuiszorg wordt opgenomen in de verzorgingstehuizen. Kleinschalige verpleegunits
 • respect en betere zorg voor ouderen.

Veiligheid

 • afschaffen TBS-verlof en vervroegde invrijheidstelling
 • bij moord- en zedendelicten verplicht grootschalig DNA-onderzoek.

Onderwijs

 • onderwijsopleiding laten aansluiten bij behoefte bedrijfsleven
 • invoering sociale dienstplicht.

Vreemdelingenbeleid en integratie

 • geen onderscheid meer tussen autochtone en allochtone Nederlanders
 • strenge eisen aan immigratie
 • afschaffen Islamitisch onderwijs ter bevordering van de integratie
 • criminele vreemdelingen terugsturen naar land van herkomst
 • geen verdere uitbreiding van moskeeën
 • reorganisatie Politie en Justitie
 • geen hoofddoeken in publieke functies.

Overig

 • vermindering van het aantal ambtenaren en terugdringen bureaucratie
 • 'kwartje van Kok' terug; geen kilometerheffing, bevorderen van doorstroming verkeer
  • compensatie energieprijzen aan (agrarische)bedrijven en de burgers
 • betere besteding ontwikkelingsgelden; geen geld naar corrupte regeringen.

Kiezers: 5.010 (22 november 2006)

 

Meer over