Nawijn tracht deelname in kieskring Tilburg af te dwingen

maandag 23 oktober 2006, 9:56

Nawijn's Partij voor Nederland i heeft de Raad van State gevraagd het hoofdstembureau in Tilburg op te dragen toch een kandidatenlijst van de partij te accepteren. De Raad van State zal vandaag uitspraak doen, maar het is de vraag of dat voor de Partij voor Nederland in gunstige zin zal zijn.

Op de dag van de kandidaatstelling, woensdag 10 oktober, had de Partij voor Nederland geen kandidatenlijst ingeleverd bij het hoofdstembureau in Tilburg. De volgende dag meldde de partij aan het hoofdstembureau dat de kandidatenlijst op woensdag om 12.00 uur gestolen was, waardoor zij niet in staat waren geweest de lijst in te leveren. Zij verzochten het stembureau een 'reservelijst' te accepteren. Dat werd geweigerd omdat de deadline, woensdagmiddag 10 oktober 15:00 uur, inmiddels was verstreken.

In feite komt het er nu op neer dat de Partij voor Nederland er in Tilburg geen lijst heeft ingeleverd. Had daarentegen het hoofdstembureau in Tilburg de reservelijst wel geaccepteerd, en vervolgens ongeldig verklaard, dan was er een 'voor beroep bij de Raad van State vatbare beslissing' geweest. Nu deze beslissing van het hoofdstembureau ontbreekt, kan Nawijn daartegen niet in beroep gaan.

Nawijn i probeert dus nu via de Raad van State het hoofdstembureau te dwingen de reservelijst alsnog te accepteren. Vervolgens zal het hoofdstembureau de lijst ongeldig moeten verklaren omdat die te laat is ingeleverd, waarna Nawijn wél een voor beroep vatbare beslissing in handen heeft. Dat beroep zal dan moeten uitwijzen of er sprake was van overmacht. Maar het is de vraag of het allemaal zo ver komt. Vandaag speelt de vraag of de Raad van State een hoofdstembureau kan opdragen een kandidatenlijst te accepteren, nadat de deadline is verstreken.

bron: Staatscourant nr. 205, 20 oktober 2006