In kieskring Tilburg zal Partij voor Nederland op stembiljet ontbreken

dinsdag 24 oktober 2006, 9:36

De Raad van State heeft gisteren het beroep van de Partij voor Nederland i niet gegrond verklaard. Volgens de Raad heeft het hoofdstembureau in Tilburg terecht geen beslissing genomen omtrent de kandidatenlijst van de partij en is er ook geen sprake van overmacht omdat de kandidatenlijst gestolen zou zijn. Dit betekent dat kiezers in de kieskring Tilburg niet op de Partij voor Nederland kunnen stemmen.

Volgens de Raad had de partij voor de deadline contact met het hoofdstembureau kunnen opnemen of desnoods een gebrekkige kandidatenlijst in kunnen leveren. Dat is niet gebeurd. 'Onder deze omstandigheden', aldus de Raad, 'kan van een onvoorziene overmachtssituatie niet gesproken worden en valt het niet indienen van de kandidatenlijst op de dag van de kandidaatstelling binnen de risicosfeer van de politieke groepering, die verantwoordelijk is voor het indienen van de lijst.'

De Raad van State deed ook uitspraak over de geldigheid van de ingediende kandidatenlijst van lijst 14 i in Zwolle. Het hoofdstembureau aldaar had deze lijst ongeldig verklaard omdat die te laat was ingeleverd. Het beroep van lijst 14 werd door de Raad van State ongegrond verklaard, zodat kiezers in de kieskring Zwolle nu niet op lijst 14 kunnen stemmen.

bron: Raad van State


meer over

verwant nieuws

uitspraken Raad van State (externe links)