Tijdbalk Indonesische kwestie

Met dank overgenomen van Parlement.com.

Deze tijdbalk geeft een overzicht van de Indonesische kwestie. Deze begint met de capitulatie van Japan op 15 augustus 1945 en eindigt met de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 in Batavia en Amsterdam.

1.

Tijdbalk

jaar

datum

gebeurtenis

1945

15 aug

capitulatie van Japan

 

17 aug

Soekarno roept de Republik Indonesia uit

 

16 okt

Logemann i in TK: bereidheid tot overleg, maar niet met Soekarno

 

7 nov

verklaring Nederlands-Indische regering over Indonesië als zelfstandig deel Koninkrijk

 

9 nov

Soekarno wijst de Nederlandse verklaring af

1946

10 feb

radiorede Logemann: erkenning zelfbeschikkingsrecht Indonesië 'binnen niet te lange tijd' (is tien jaar)

 

13 mrt

bespreking Sjahrir-Van Mook onder leiding van sir. Archibald Kerr: opening voor houden conferentie

 

23-24 apr

Hoge Veluweconferentie. Onderhandelingen tussen de Nederlandse en (gematigde) Indonesische ministers en delegatieleden: geen resultaat

 

2 mei

Nederlandse verklaring: alleen erkenning Republiek als onderdeel federatie

 

16 mei

Tweede Kamerverkiezingen i: KVP i grootste, tegenvallend resultaat PvdA i, CPN i krijgt tien zetels

 

3 juli

kabinet-Beel i (KVP, PvdA). Beel (KVP) minister-president i en Drees i (PvdA) vicepremier. Jonkman i (PvdA) minister van Overzeese Gebiedsdelen i.

 

16-22 juli

Conferentie van Malino: de buitengewesten leggen de grondslag voor een Indonesische federatie

 

14 sept

Commissie-Generaal (Schermerhorn i, Van Poll i, De Boer i) als onderhandelingsdelegatie (met Van Mook) naar Indonesië

 

14 okt

wapenstilstand

 

15 nov

ontwerp-akkoord van Linggadjati

 

30 nov

Britse troepen geheel vervangen door Nederlandse (ca. 90.000 militairen)

 

10 dec

verklaring en toelichtende nota minister Jonkman i, 'aankleding' van Akkoord van Linggadjati

 

14 dec

oprichting Nationaal Comité Handhaving Rijkseenheid

 

20 dec

TK aanvaardt 'aangeklede' Akkoord van Linggadjati via motie-Romme/Van der Goes van Naters

1947

25 mrt

overeenkomst van Linggadjati getekend, Republiek tekent maar erkent 'aankleding' niet

 

3 juli

Indonesische premier en onderhandelaar Sjarhir vervangen Sjarifoeddin

 

10 juli

verklaring Beel in Tweede Kamer over Indonesië, kabinet eist uitvoering Akkoord van Linggadjati

 

21 juli

begin eerste politionele actie

 

23 en 24 juli

verklaring Beel en debat in Tweede Kamer; motie van communisten tegen de actie verworpen

 

1 aug

Australische resolutie in Veiligheidsraad i roept op tot bestand

 

4 aug

einde politionele actie

 

17 aug

Stemmen in ministerraad staken over alsnog doorstoten naar Djocja (kabinetscrisis)

 

25 aug

instelling van een Commissie van Goede Diensten door de Veiligheidsraad

 

23 sep

verklaring Beel over internationale ontwikkelingen rond Indonesië na de politionele actie

 

15 nov

eervol ontslag Schermerhorn en Van Poll, einde Commissie-Generaal

 

18 dec

reis van Beel, Jonkman en Drees naar Indonesië (tot 7 januari 1948)

1948

13 jan

verklaring Beel over resultaat ministeriële missie naar Indonesië en over aanstaande wapenstilstand

 

17 jan

wapenstilstand op marineschip "Renville"

 

29 jan

gematigd Indonesisch kabinet-Hatta

 

5 mrt

Van Vredenburch en Neher onderhandelaars in Indonesië

 

25 mrt

TK aanvaardt grondwetsherziening in eerste lezing

 

26 mei

EK i aanvaardt grondwetsherziening in eerste lezing

 

7 juli

verkiezingen voor de Tweede Kamer (winst KVP, verlies PvdA, Welter i gekozen)

 

7 aug

aantreden van het kabinet-Drees i/Van Schaik (KVP, PvdA, CHU i, VVD i); Sassen i (KVP) minister van Overzeese Gebiedsdelen. Beel zal Van Mook vervangen.

 

19 aug

TK aanvaardt grondwetsherziening in tweede lezing (76-22 stemmen)

 

3 sep

EK aanvaardt grondwetsherziening in tweede lezing (37-11 stemmen): nieuwe rechtsorde in het Koninkrijk wordt mogelijk

 

4 sep

Juliana volgt Wilhelmina op als staatshoofd

 

16 sep

Beel (naast Neher) gedelegeerde van het opperbestuur in Nederlands-Indië

 

14 okt

Van Mook vraagt ontslag als luitenant-Gouverneur-Generaal

 

3 nov

Beel, voorstander van een harde lijn, wordt Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon (HVK) in Nederlands-Indië

 

15 nov

reis van Stikker en Sassen en parlementaire delegatie naar Indonesië, onderhandelingen met Hatta zonder resultaat

 

18 dec

tweede politionele actie; gevangenneming republikeinse leiders

 

20 dec

verklaring Drees over Indonesië in Tweede Kamer; CPN-motie tegen militaire actie verworpen

1949

6 jan

reis van Drees naar Batavia voor overleg (zonder resultaat)

 

13 jan

indiening wetsvoorstel Bewind Indonesië in Overgangstijd over federale structuur

 

24 en 28 jan

resoluties in Veiligheidsraad: afkeuring van het Nederlands optreden. Instelling van de UNCI (Commissie van de Verenigde Naties voor Indonesië) die Federale Interim Regering en soevereiniteitsoverdracht moet voorbereiden.

 

28 jan

Plan-Beel voor soevereiniteitsoverdracht met sterke positie federalisten en vorming Unie

 

11 feb

Sassen i vertrekt als minister; opvolger is de gematigder Van Maarseveen i

 

16 feb

Verklaringen in TK van Drees over aftreden Sassen en van Van Maarseveen over plan-Beel. Motie-Schouten van wantrouwen verworpen.

 

7 mei

Van Roijen-Roem-verklaringen: opening voor onderhandelingen (Ronde Tafelconferentie), vrijlating van de republikeinse leiders en een staakt-het-vuren

 

12, 17-18 mei

verklaring Van Maarseveen over Van Roijen-Roem-verklaringen; Tweede Kamer steunt in meerderheid kabinetsbeleid

 

2 juni

Beel vertrekt als HVK

 

22 juni

overeenstemming over houden Ronde Tafelconferentie

 

30 juni

terugkeer Republikeinse regering in Djocja

 

3 aug

afkondiging 'staakt-het-vuren' op 11 augustus op Java en 15 augustus op Sumatra

 

22 aug

begin Ronde Tafelconferentie in Den Haag

 

2 nov

sluiting RTC

 

9 dec

TK aanvaardt soevereniteitsoverdracht (71-29 stemmen)

 

21 dec

EK aanvaardt soevereniteitsoverdracht (34-15 stemmen)

 

27 dec

soevereiniteitsoverdracht in Amsterdam en Batavia

 

Meer over