EUROSTARS - EU monitor

EU monitor
Dinsdag 31 maart 2020
kalender

EUROSTARS

Het EUROSTARS-initiatief heeft tot doel om onderzoeks- en innovatieprogramma's van kleine en middelgrote bedrijven (MKB) te ondersteunen. Samenwerking op nationaal en Europees niveau moet hiermee op zowel het publieke als het private vlak worden versterkt. Binnen dit programma krijgen onderzoeksteams van bedrijven de kans om samen te werken met collega-experts uit de rest van Europa.

Het is de bedoeling dat het programma verder gaat dan enkel de onderzoeksprogramma's zelf: ook het management en de wetenschappelijke en financiŽle aspecten van onderzoeksprojecten dienen geÔntegreerd te worden. Samenwerking op de volgende gebieden wordt gestimuleerd:

  • wetenschappelijke integratie; gemeenschappelijke definitie van prioriteiten, gemeenschappelijke selectie van projecten en de evaluatie daarvan, op basis van kwaliteit en economische impact
  • integratie van management door het vormen van een specifieke managementstructuur waarin besluiten sneller genomen worden
  • financiŽle integratie; omvat een meerjarig financieringsplan

EUROSTARS is een artikel 185-initiatief†i en wordt gefinancierd door Europese Commissie†i, de lidstaten†i en het bedrijfsleven. Het van 2014 tot 2020 lopende EUROSTARS programma staat bekend onder de naam Eurostars 2 en maakt deel uit van de Europa 2020†i-strategie.

1.

Meer informatie