Samen werken aan gezondheid

Samen werken aan gezondheid was een actieprogramma van de Europese Commissie i ter bevordering een goede gezondheid op EU-niveau. Daarnaast moest het de welvaart en de solidariteit tussen de lidstaten vergroten door een betere gezondheid en veiligheid te garanderen. Het programma was bedoeld als aanvulling op het nationale volksgezondheidsbeleid.

Doel van het programma was het verbeteren van de gezondheidsbescherming en veiligheid van de burgers, bevorderen van de gezondheid om de welvaart en solidariteit te verbeteren, en het generen en verspreiden van kennis over de gezondheid.

Samen werken aan gezondheid was het tweede meerjarenprogramma gericht op gezondheidsbeleid van de EU. Het liep van 2008 tot en met 2013. Het is opgevolgd door het programma Gezondheid voor groei i dat loopt van 2014 tot en met 2020. Het programma werd beheerd door de Europese Commissie en het agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA). i

1.

Meer informatie