Gezondheid voor groei

Gezondheid voor groei is een actieprogramma van de Europese Commissie ter bevordering van een goede gezondheid op EU-niveau. Het programma ondersteunt en vult het nationale volksgezondheidsbeleied van lidstaten aan. Doel van het programma is de gezondheid van de burgers te verbeteren, gezondheidsongelijkheden te verminderen, innovatie op gezondheidsgebied aan te moedigen, het gezondheidsstelsel duurzamer te maken, en het beschermen van de burgers tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen

Gezondheid voor Groei is het derde meerjarenprogramma gericht op gezondheidsbeleid van de EU en loopt van 2014 tot en met 2020. Het is de opvolger van 'Samen werken aan gezondheid' i dat liep van 2008 tot en met 2013. Het huidige programma richt zich op het verband tussen een gezonde bevolking en economische groei. Het gezondheidsprogramma van de EU is onderdeel van de Europa 2020-strategie; een langetermijnstrategie van de Europese Unie om de economie slimmer, duurzamer en inclusiever te maken. Een vereiste hiervoor is dat de bevolking in goede gezondheid verkeert. Een doelstelling van het programma is bijvoorbeeld zorgstelsels binnen de EU-lidstaten i beter af te stemmen op de economische en demografische ontwikkelingen. Subsidies binnen dit programma zijn gericht op het voorkomen van gezondheidsproblemen en het stimuleren van kennisontwikkelingen.

Het agentschap voor consumenten, gezondheid, landbouw en voeding (CHAFEA) i voert dit programma namens Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselkwaliteit (Sante) i van de Europese Commissie uit. Het programma staat open voor lidstaten maar ook voor EVA i- en EER-landen i als Noorwegen, IJsland en Liechtenstein en derde landen waaronder de nabuurpartnerlanden i, de kandidaat-lidstaten i en een aantal landen op de Westelijke Balkan. Binnen Nederland is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland het nationale informatiepunt voor Gezondheid voor Groei.

1.

Meer informatie