Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid i.

Kerntaken van dit DG zijn:

  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van gezondheid en welzijn van dieren, gewassen en bossen
  • onderhouden van relaties met

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 155 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
13.01.2023  Haalbaarheidsonderzoek van een op werkzame stoffen gebaseerd beoordelingssysteem (monografieën) en andere alternatieven voor de milieurisicobeoordeling van ...
Verslag com(2023)9
 
06.01.2023  Wijziging van de Verordeningen 2017/745 en 2017/746 wat betreft de overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor ...
Verordening com(2023)10
 
13.12.2022  Aan het Europees Geneesmiddelenbureau te betalen vergoedingen en heffingen.
Verordening com(2022)721
 
30.11.2022  Uitvoering van Richtlijn 2010/53/EU inzake kwaliteits- en veiligheidsnormen voor menselijke organen, bestemd voor transplantatie.
Verslag com(2022)671
 
02.09.2022  EU-respons op COVID-19: voorbereiding op het najaar en de winter van 2023.
Mededeling com(2022)452
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 109 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
28.10.2022  Standpunt EU in het subcomité voor sanitaire en fytosanitaire maatregelen, opgericht krachtens de associatieovereenkomst met Georgië over de wijziging van bijlage XI-B ...
Besluit com(2022)561
 
27.01.2022  Wijziging van Beschikking 2003/17/EG wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van sommige producten uit en veldkeuringen verricht in Bolivia.
Besluit com(2022)26
 
17.12.2021  Wijziging van Verordening betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Verordening com(2021)998
 
17.12.2021  Wijziging van Richtlijnen betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Richtlijn com(2021)997
 
14.10.2021  Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen.
Verordening com(2021)627
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 11 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
20.09.2022  Betere preventie met vroegtijdige opsporing: een nieuwe EU-aanpak van kankerscreening ter vervanging van Aanbeveling 2003/878/EG van de Raad.
Aanbeveling com(2022)474
 
02.03.2022  Overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen waarvoor volgens Richtlijn 2001/82/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 een vergunning is ...
Verordening com(2022)76
 
18.12.2020  Gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de onderlinge erkenning van snelle antigeentests tegen COVID-19 in de EU.
Aanbeveling com(2020)849
 
26.04.2018  Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.
Aanbeveling com(2018)244
 
31.01.2018  Evaluatie van gezondheidstechnologie.
Verordening com(2018)51