Directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid (SANTE)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Dit directoraat-generaal i is verantwoordelijk voor de EU-wetgeving op het gebied van voedselveiligheid en veiligheid van producten en volksgezondheid. Dit DG valt onder verantwoordelijkheid van de Eurocommissaris voor Gezondheidszorg en voedselveiligheid i.

Kerntaken van dit DG zijn:

  • het beschermen en verbeteren van de volksgezondheid
  • de veiligheid van Europees voedsel
  • de bescherming van gezondheid en welzijn van dieren, gewassen en bossen
  • onderhouden van relaties met

Organisaties die hieronder vallen

 

1.

Wetgevingsvoorstellen in onderhandeling

Er zijn 160 voorstellen voor wetgeving of andere juridische instrumenten van dit directoraat-generaal in onderhandeling bij de Raad en het Europees Parlement.
Datum Titel
20.09.2022  Betere preventie met vroegtijdige opsporing: een nieuwe EU-aanpak van kankerscreening ter vervanging van Aanbeveling 2003/878/EG van de Raad.
Aanbeveling com(2022)474
 
02.09.2022  EU-respons op COVID-19: voorbereiding op het najaar en de winter van 2023.
Mededeling com(2022)452
 
28.07.2022  Uitvoering van Verordening (EU) 2020/521 wat betreft de activering van noodhulp om de uitgaven te financieren die nodig zijn om de COVID-19-pandemie het hoofd te bieden.
Verslag com(2022)386
 
14.07.2022  Kwaliteits- en veiligheidsnormen voor stoffen van menselijke oorsprong die bestemd zijn voor toepassing op de mens.
Verordening com(2022)338
 
08.07.2022  Uitvoering van het derde actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid in 2020.
Verslag com(2022)328
 

2.

Wetgeving die momenteel wordt geïmplementeerd

Er zijn 107 wetten of andere juridische instrumenten van de Raad en het Europees Parlement, eerder voorgesteld door dit directoraat-generaal, die momenteel in Nederland worden geïmplementeerd.
Datum Titel
27.01.2022  Wijziging van Beschikking 2003/17/EG wat betreft de toepassingsperiode ervan en de gelijkwaardigheid van sommige producten uit en veldkeuringen verricht in Bolivia.
Besluit com(2022)26
 
17.12.2021  Wijziging van Verordening betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Verordening com(2021)998
 
17.12.2021  Wijziging van Richtlijnen betreffende afwijkingen van verplichtingen omtrent medische producten beschikbaar gemaakt in het VK (m.b.t. Noord-Ierland), Cyprus, Ierland en ...
Richtlijn com(2021)997
 
14.10.2021  Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen.
Verordening com(2021)627
 
03.05.2021  Standpunt EU tijdens de 74e zitting van de Wereldgezondheidsvergadering.
Besluit com(2021)233
 

3.

Rechtsgeldige wetgeving

Er zijn ten minste 13 rechtsgeldige wetten of andere juridische instrumenten die eerder door dit directoraat-generaal zijn voorgesteld.
Datum Titel
02.03.2022  Overgangsbepalingen voor de verpakking en etikettering van diergeneesmiddelen waarvoor volgens Richtlijn 2001/82/EG en Verordening (EG) nr. 726/2004 een vergunning is ...
Verordening com(2022)76
 
18.12.2020  Gemeenschappelijk kader voor het gebruik, de validering en de onderlinge erkenning van snelle antigeentests tegen COVID-19 in de EU.
Aanbeveling com(2020)849
 
26.04.2018  Betere samenwerking bij de bestrijding van ziekten die door vaccinatie kunnen worden voorkomen.
Aanbeveling com(2018)244
 
31.01.2018  Evaluatie van gezondheidstechnologie.
Verordening com(2018)51
 
30.08.2011  Elektronische identificatie van runderen en schrappen van bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees.
Verordening com(2011)525