Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA)

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Het Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) gebouw in Parma, Italië
Bron: Fotograaf: Marijke Farahani-Schoonenboom

Dit agentschap i verstrekt onafhankelijke wetenschappelijke adviezen over alle aangelegenheden die direct of indirect van invloed zijn op de voedselveiligheid van mens en dier.

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een ruime taakstelling. Het agentschap bewaakt alle stadia van de voedselproductie en -voorziening, van de primaire productie (inclusief dierwelzijn en diergezondheid) en de veiligheid van diervoeders tot en met de levering van voedingsmiddelen aan de consument.

1.

Basiskenmerken

Locatie (stad)

Parma

Locatie (land)

Italië

Grondslag

Verordening (EG) 178/2002

Oprichting

28 januari 2002

Aard organisatie

Agentschap van de Europese Unie

Ondersteuning beleidsveld

volksgezondheid, landbouw, voedselveiligheid, consumentenbescherming

2.

Bevoegdheden

Het agentschap is ingesteld ter ondersteuning van de EU-wetgeving en beleidsmaatregelen. De belangrijkste taken van het EFSA zijn het uitbrengen van wetenschappelijk advies met betrekking tot:

 • alle gebieden met een directe of indirecte uitwerking op de veiligheid van voedingsmiddelen en diervoeder
 • aanverwante vraagstukken op het gebied van gezondheid en welzijn van dieren en de gezondheid van gewassen
 • risico's voor de voedselketen
 • voeding, genetisch gemodificeerde gewassen en nieuwe levensmiddelentechnologieën

Voor deze werkzaamheden verzamelt het EFSA informatie van over de hele wereld en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen. Verder wisselt het agentschap informatie en opvattingen uit met anderen via een uitgebreid netwerk en heeft het contacten met deskundigen en besluitvormers op tal van niveaus. Een belangrijk onderdeel van het werk van de Autoriteit is ten slotte de communicatie van de bevindingen naar het publiek.

3.

Organisatie

De raad van bestuur moet zorgen voor een effectief en doeltreffend functioneren van het agentschap. De raad van bestuur benoemt eveneens de uitvoerend directeur en de leden van het wetenschappelijk comité en de wetenschappelijke panels.

De uitvoerend directeur is belast met de dagelijkse leiding van het agentschap. Hij wordt bijgestaan door een adviesforum van vertegenwoordigers van de bevoegde organen in de lidstaten die soortgelijke taken vervullen als de Autoriteit voor Voedselveiligheid.

De wetenschappelijke adviezen van het EFSA worden uitgebracht door het wetenschappelijk comité en acht wetenschappelijke panels die elk bevoegd zijn op een specifiek risicobeoordelingsgebied.

 • Levensmiddelenadditieven, aroma's, technische hulpstoffen en materialen die met voedingsmiddelen in aanraking komen
 • Additieven en producten of stoffen die in diervoeding gebruikt worden
 • Gezondheid van gewassen, gewasbeschermingsmiddelen en de residuen daarvan
 • Genetisch gemodificeerde organismen
 • Dieetproducten, voeding en allergieën
 • Biologische gevaren
 • Contaminanten in de voedselketen
 • Plantengezondheid
 • Plantenbeschermingsmiddelen en hun residuën
 • Diergezondheid en dierenwelzijn

Het wetenschappelijk comité coördineert de werkzaamheden van de panels en behandelt thema's die voor elk panel relevant zijn (bijv. de methode voor blootstellingsbeoordeling).

4.

Inspraak EU-lidstaten

Leden van de raad van bestuur komen uit heel Europa. Ze worden aangewezen op basis van hun eigen expertise en kennis. Ze vertegenwoordigen geen regering, organisatie of sector.

5.

Meer informatie

6.

Openstaande vacatures

sluitingsdatum titel en contract organisatie en plaats
31-12-2099 EFSA Seconded National Experts Call Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) i (Parma)