Bijen beter beschermd tegen pesticiden

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer) i, gepubliceerd op donderdag 28 september 2017.

Bijen zijn cruciaal voor het ecosysteem en de landbouw. Maar door gewasbestrijdingsmiddelen van het type neonicotinoïden sterven ze massaal. Daarom kwam er in 2013 een EU-richtlijn die bepaalt dat planten waar veel bijen op afkomen, niet met deze "systemische middelen" mogen worden behandeld.

Europese toezichthouder EFSA i adviseert neonicotinoïden voortaan alleen nog in kassen te gebruiken. Een goed advies, vindt Futselaar (SP i). Ook de regering steunt die benadering, bevestigt Kamp, maar de Europese Commissie i heeft nog niet definitief besloten het EFSA-advies over te nemen.

Verantwoord gebruik versus algeheel verbod

"Geen bijen, geen bestuivers. Dat begrijpen boeren heel erg goed", zegt Lodders (VVD i). Von Martels (CDA i) heeft vertrouwen in autoriteiten als de EFSA die bepalen welke middelen zijn toegestaan met het oog op milieu en volksgezondheid. Net als Lodders gelooft hij dat boeren de richtlijnen kennen en pesticiden verantwoord gebruiken.

Grashoff (GroenLinks i) en Ouwehand (PvdD i) zijn blij met de aangekondigde aanscherping van de pesticidenregels, maar willen eigenlijk een algeheel verbod. Ouwehand pleit voor een nationaal moratorium als dat niet lukt in Europees verband. Van Graus (PVV i) hoeft er niet te worden gewacht op een EU-verbod: bij twijfel is het meteen einde oefening.

EFSA-advies kwetsbaar

Om tot haar advies te komen moest de EFSA een toetsingskader maken. Dat heeft de EU nog niet officieel vastgesteld. Daar kan makkelijk discussie over ontstaan, waarschuwt De Groot (D66 i), waardoor het advies ook ter discussie zou komen te staan. Kamp gaat er bij de EU op aandringen om snel een toetsingskader vast te stellen.

Als een Europees toetsingskader voor de toelating van bestrijdingsmiddelen is vastgesteld, moeten alternatieve bestrijdingsmiddelen daar snel aan worden getoetst, vindt De Groot. Kamp wil dat goed wordt onderzocht hoe groot het risico is op resistentie en plagen bij gebruik van alternatieve bestrijdingsmiddelen.

De Kamer stemt op 3 oktober over de ingediende moties.