Europees Vluchtelingenfonds II (ERF II)

Het tweede Europees Vluchtelingenfonds (EVF II) had tot doel om lidstaten te ondersteunen bij het opvangen van vluchtelingen en het toepassen van eerlijke en effectieve asielprocedures.

Het EVF trad in 2008 in werking en verleende ondersteuning aan drie nieuwe activiteiten. Deze activiteiten waren:

  • het vergroten van de capaciteit voor het verwerken van asielstromen
  • het vinden van een duurzame oplossing voor vluchtelingen en ontheemden die volgens de UNCHR-standaard in aanmerking komen voor opname in een van de EU-lidstaten
  • het vrijwillig gelijkmatig opnemen van vluchtelingen en ontheemden door EU-lidstaten

Het Europees Vluchtelingenfonds en drie andere migratiefondsen zijn in de begrotingsperiode 2014-2020 i niet teruggekeerd. In plaats daarvan zijn het nieuwe Asiel- en Migratiefonds i en het Interne Veiligheidsfonds i opgezet.

1.

Meer informatie