Fonds voor Interne Veiligheid (ISF)

Het Fonds voor Interne Veiligheid (ISF) heeft tot doel de veiligheid in de EU te vergroten door het verbeteren van grenscontroles en de infrastructuur bij de grenzen. Het Fonds is opgesplitst in twee programma's:

ISF-grenzen

Dit programma heeft als doel de veiligheid te verhogen en legaal reizen makkelijker te maken. Dit moet gebeuren door de grenscontrole van de buitengrenzen te uniformeren en visa beter te controleren. Ook financiert dit fonds de IT-systemen die nodig zijn voor Eurosur i, het grensbewakingssysteem van de EU. Daarnaast worden acties voor de efficiënte verwerking van migratiestromen en visa-aanvragen via het fonds gesteund.

ISF-politie

ISF-Politie moet bijdragen aan de veiligheid in de EU. Het programma financiert acties ter voorkoming van grensoverschrijdende georganiseerde misdaad, waaronder terrorisme. Het programma heeft ook als doel de samenwerking tussen de rechtsautoriteiten van de lidstaten te verbeteren.

Het ISF na 2020

Het ISF moet in de periode 2021-2027 drie nieuwe doelen nastreven. Zo moet de informatieuitwisseling tussen wethandhavingsinstanties bevorderd worden, moet er meer samenwerking tussen lidstaten zijn, en moeten mogelijkheden om radicalisering en criminaliteit tegen te gaan uitgebreid worden. Afgezien van deze doelen, wil de Commissie ook investeren in veiligheid buiten de EU-grenzen en investeren in agentschappen die bijdragen aan de Europese veiligheid, zoals EUROPOL i, CEPOL i en EMCDDA i.

1.

Meer informatie