Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

Met dank overgenomen van Europa Nu.

Eurosur is een grensbewakingssysteem van de Europese Unie i bedoeld om illegale immigratie en grensoverschrijdende criminaliteit op te sporen en tegen te gaan. Eurosur is onderdeel van het EU-agentschap Frontex i.

In 2011 stelde de Europese Commissie i een verordening voor ter oprichting van dit systeem. Per 2 december 2013 is Eurosur van start gegaan in 17 EU-landen. Dit zijn hoofdzakelijk landen die de grens vormen van het Europese Schengengebied i. Vanaf december 2014 zijn de andere EU-landen, waaronder Nederland, deel gaan uitmaken van Eurosur.

Eurosur heeft drie concrete doelstellingen: het opsporen van illegale migratiestromen en zorgen voor een afname van het aantal illegale immigranten dat het Schengengebied i binnenkomt. Het proberen te beschermen en redden van levens van de vluchtelingen op zee. En het verbeteren van de veiligheid binnen de Europese Unie door criminaliteit aan buitengrenzen van het Schengengebied tegen te gaan.

Meer informatie