Tsjechisch voorzitterschap Europese Unie 1e helft 2009

Met dank overgenomen van Europa Nu.
Logo Tsjechisch voorzitterschap

Van 1 januari t/m 31 juni 2009 vervulde Tsjechië het voorzitterschap van de Europese Unie i. Het Tsjechisch voorzitterschap richtte zich op de landen ten oosten van de Europese Unie. Ook de kredietcrisis en klimaatverandering, alsmede het Verdrag van Lissabon, speelden het half jaar een belangrijke rol.

Centrale thema's en voornemens waren:

  • Schone energie en de energievoorziening: Tsjechië wil het voorgestelde klimaat- en energiepakket uitwerken en vastleggen. Tevens moet het beleid ten aanzien van de energiezekerheid worden verstevigd.
  • Financiën van de EU: er is een evaluatie gaande van de systematiek van de inkomsten en uitgaven van de Europese Unie. De Commissie i zal haar bevindingen aan de Europese Raad i presenteren.
  • Kredietcrisis: verder werken aan een Europese en internationale aanpak om de crisis te beteugelen. Een herziening van het systeem van kredietwaardering was reeds ingepland.
  • Oostelijke landen: Tsjechië wil een Europese top met de oostelijke buurlanden en landen uit de Kaukasus. Rusland is vooralsnog niet in die lijst opgenomen.

Naast deze prioriteiten richtte het Tsjechische voorzitterschap zich ook op:

  • Meer mogelijkheden scheppen voor het midden- en kleinbedrijf om over de grens te ondernemen, innovatie te stimuleren en mensen op te leiden; ook moet het makkelijker worden een onderneming te starten. Dit sluit aan bij het Europees jaar van Creativiteit en Innovatie (2009).
  • Verscherping van de regelgeving voor het gebruik van gebruik chemicaliën: het verzorgen van één Europese inbreng bij het maken van internationale afspraken over zware metalen. Daarnaast worden een aantal richtlijnen herzien om het milieu beter te kunnen beschermen.
  • Verdere vermindering van de administratieve lastendruk voor bedrijven en burgers.

Gedurende het hele Tsjechische voorzitterschap zijn er chatsessies worden gehouden met Tsjechische en Europese politici.

De val van het kabinet Topolánek i op 24 maart 2009 heeft het verloop van de rest van het voorzitterschap schijnbaar niet veel beïnvloed. Op 9 mei werd Jan Fischer benoemd als nieuwe minister-president die een zakenkabinet ging leiden.

Nederland heeft de voorbereiding op het voorzitterschap ondersteund.

In juli 2009 nam Zweden het voorzitterschap over.

1.

Meer Informatie